REGULAMIN DZIECI

Regulamin Rajdu zwany „Festiwal Juniora – Magnolia”
VII ”Rajd Szlakiem Małego Dzika” i IV „Ekstremalny Rajd Juniora”
REGULAMIN
22-23. 08. 2020

⦁ CEL RAJDU

– popularyzacja marszów, rajdów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. Zachodniopomorskim


⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Rajd odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia 2020 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich rajdów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.
22.08.2020r. – START godz. 11:15 – 15:00 Otwarte Rajdu dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i opłata startowa
23.08.2020r. – START godz. 10:45 – 15:15 rajd z przeszkodami dystans kat. I pętla mała ok. 600m – 1km i starsi pętla duża ok, 1 – 2km – start w rajdzie płatny z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem w kategorii młodszej)
 
⦁ TRASA
22.08.2020r.  –  Rajdu zwanym VII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa przedszkolaki i kl. I-III pętla mała , klasy VI -VIII duża pętla.
23.08.2020r.  – Rajd zwany  IV ”Ekstremalny Junior” trasa z przeszkodami dystans młodsi ok. 600m – 1 km i starsi ok, 1 – 2 km .
Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, liny, itd..
 
⦁ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
20.08.20r. (godz. 15:00-20:00)
21.08.20r. (godz. 14:00 do 22:00)
22.08.20r. (godz. 8:30 do 11:00)
23.08.20r. ( godz. 8:00 do 10:30)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP 8 (biuro wirtualne i pakietowe)

W dniu  22.08.2020 roku
11.15 – 15:00 Start Rajdu Głównego
17:00 – zamknięcie trasy pierwszego dnia rajdu dzieci


W dniu  23.08.2020 roku
 10.45 – 15:15 – Start Ostry Rajdu do Ekstremalnego JUNIORA
WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY np. 2,3,4,5 – będą miały przydział do startu w godzinach proponowanych 10:45-11:45, itd. 6,7,8,9 – godz. 11:46-12:45) – jeśli ktoś nie może w tych godzinach wystartować to musi to dokonać do godz. 15:15.
17.00 – zamknięcie trasy zawodów
 
⦁ UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do rajdu będą również możliwe w dniu 20-23.08.2020 r. w biurze wirtualnym (Polana Dzika), w dniu startu – jeśli będą wolne miejsca startowe )
  –  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 03.08.2020r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 03.08.2020.
 • Start dzieci w dniu 22 sierpnia 2020r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego oraz start razem na całym dystansie. Rejestrując się i startując w Rajdzie „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, Stowarzyszenia SKB Dzik i Natura Dzika.
 • Start dzieci w dniu 23 sierpnia 2020r. pod opieką dorosłego w czasie biegu – najmłodsi. Możliwość rywalizacji w Rajdzie  „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 6 rok życia do 22 sierpnia 2020 roku. W biurze wirtualnym rajdu obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.
   
  ⦁ KATEGORIE 
  22.08.2020r. Rajd zwany VII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”
  liczy się ukończenie
   
  23.08.2020r. Rajd zwany IV „Ekstremalny Junior”
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 10 lat
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 15 lat

Wyniki o-line na www.dzikiweekend.pl i www.b4sport.pl
 
⦁ NAGRODY

 • gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 03.08.2020r. lub do wyczerpania miejsc 300 osób (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

⦁ OPŁATY
22.08.2020r.  – Rajd zwany VII „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

 • do 10.02.2020r. opłata wynosi – 15 PLN
 • do 03.08.2020r. i w dniu rajdu opłata wynosi – 20 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.1))
( UWAGA!!! od daty 03.08.20r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)
 
23.08.2020r.  – Rajd zwany „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY

 • do 10.02.2020r. opłata wynosi – 30 PLN
 • do 03.08.2020r. i w dniu rajdu opłata wynosi – 35 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.II), maseczka Dzika).
( UWAGA!!! od daty 03.08.20r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA


⦁ BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze wirtualnym zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
 • Uczestnicy idą i biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie rajdu.
 • Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
  ⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. – -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w rajd – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne rajdu, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
   
  Z poważaniem,
  Organizatorzy