REGULAMIN DZIECI

Regulamin Rajdu zwany „Festiwal Juniora”
VIII ”Rajd Szlakiem Małego Dzika – DLL Partners” i V „Ekstremalny Rajd Juniora – BRIDGESTONE”
REGULAMIN
21-22. 08. 202
1

⦁ CEL RAJDU

– popularyzacja marszów, rajdów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. Zachodniopomorskim


⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Rajd odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2021 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich rajdów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 99 za SP8, Police.
21.08.2021r. – START godz. 10:35 – 11:20 Otwarte Rajdu dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i opłata startowa
22.08.2021r. – START godz. 10:00 – 10:45 rajd z przeszkodami dystans kat. I (dzieci klasy III i młodsze) pętla mała ok. 600m oraz 1-1,5 km dzieci starsze pętla duża (klasy IV-VIII) – start w rajdzie płatne z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem w kategorii młodszej)
 
⦁ TRASA
21.08.2021r.  –  Rajdu zwanym VIII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika – DLL Partners” trasa przełajowa przedszkolaki i kl. I-III pętla mała , klasy IV -VIII duża pętla.
22.08.2021r.  – Rajd zwany  V ”Ekstremalny Junior – BRIDGESTONE” trasa z przeszkodami dystans młodsi ok. 600m (klasy III i młodsze od 6 roku życia) i starsi (klasy IV-VIII) ok, 1 – 1,5km.
Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, liny, itd..
 
⦁ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
19.08.21r. (godz. 15:00-20:00)
20.08.21r. (godz. 14:00 do 22:00)
21.08.21r. (godz. 8:30 do 11:00)
22.08.21r. ( godz. 8:00 do 10:30)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP 8 (biuro wirtualne i pakietowe)

W dniu  21.08.2021 roku
11.15 – 15:00 Start Rajdu Głównego
16:30 – zamknięcie trasy pierwszego dnia rajdu dzieci


W dniu  22.08.2021 roku
 10.35 – 11:20 – Start Ostry Rajdu do Ekstremalnego JUNIORA
11.25 – zamknięcie trasy zawodów
 
⦁ UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do rajdu będą również możliwe w dniu 19-22.08.2021 r. w biurze wirtualnym (Polana za SP8 ul. Piaskowa 99 w Policach), w dniu startu – jeśli będą wolne miejsca startowe )
  –  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 31.07.2021r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 31.07.2021r..
 • Start dzieci w dniu 21 sierpnia 2021r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego oraz start razem na całym dystansie. Rejestrując się i startując w Rajdzie „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, Stowarzyszenia SKB Dzik i Natura Dzika.
 • Start dzieci w dniu 22 sierpnia 2021r. pod opieką dorosłego w czasie biegu – najmłodsi. Możliwość rywalizacji w Rajdzie  „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 6 rok życia do 22 sierpnia 2021 roku. W biurze wirtualnym rajdu obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.
   
  ⦁ KATEGORIE 
  21.08.2021r. Rajd zwany VIII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika – DLL Partners” liczy się ukończenie. Nagradzanie za miejsca I-III w każdej kategorii pucharem i nagrodą pocieszenia, wszystkie dzieci otrzymają medale.
   
  22.08.2021r. Rajd zwany V „Ekstremalny Junior”
  OPEN Miejsca 1-3 puchary i nagrody pocieszenia Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 10 lat
  OPEN Miejsca 1-3 puchary i nagrody pocieszenia Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 15 lat

Wyniki o-line na www.dzikiweekend.pl i www.b4sport.pl
 
⦁ NAGRODY

 • gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 31.07.2021r. lub do wyczerpania miejsc 150 osób (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

⦁ OPŁATY
21.08.2021r.  – Rajd zwany VIII „Bieg Szlakiem Małego Dzika – DLL Partners” – START PŁATNY

 • do 10.01.2021r. opłata wynosi – 20 PLN
 • do 31.07.2021r. i w dniu rajdu opłata wynosi – 30 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, coś słodkiego i pamiątka z z imprezy)
( UWAGA!!! od daty 31.08.21r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)
 
22.08.2021r.  – Rajd zwany V „Ekstremalny Junior – BRIDGESTONE” – START PŁATNY

 • do 10.01.2020r. opłata wynosi – 40 PLN
 • do 31.07.2021r. i w dniu rajdu opłata wynosi – 49 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, Czapeczka Techniczna Dzika).
( UWAGA!!! od daty 31.07.21r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA


⦁ BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze wirtualnym zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
 • Uczestnicy idą i biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie rajdu.
 • Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
  ⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. – -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w rajd – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne rajdu, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
   
  Z poważaniem,
  Organizatorzy