REGULAMIN DZIECI

Regulamin „FESTIWALU JUNIORA”
XI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” i VIII „Ekstremalny Junior”
17-18. 08. 2024 roku

⦁ CEL

– popularyzacja sportów wytrzymałościowych, marszów, rajdów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja współzawodnictwa sportowego, biegania rekreacyjnego oraz biegania przełajowego z przeszkodami
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie POlice, Powiecie Polickim oraz w woj. Zachodniopomorskim


⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Zawody odbędzie się w dniach 17-18 sierpnia 2024 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA, ul. Piaskowa 99 za SP8 w Policach.
17.08.2024 r. – START godz. 10:35 – 11:20 biegi dzieci (Starty między kategoriami ok. 5-10 minut różnicy).
18.08.2024 r. – START godz. 10:00 – 10:45 biegi z przeszkodami dystans kat. I (dzieci klasy III i młodsze według roku urodzenia) pętla mała ok. 600m oraz 1-1,2 km dzieci starsze pętla duża (klasy IV-VIII według rocznika).
 
⦁ TRASA
 

17.08.2024r.  –   XI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa, starty dzieci:

 • MŁODZIKI – 5 – 8 lat (ur. 2016r. – do 2019 r.) – pętla mała,
 • JUNIORZY – 9 – 11 lat (ur. 2013 r. – do 2015 r.),
 • JUNIORZY STARSI – 12 – 15 lat (ur. 2012 r. – do 2009 r.) duża pętla.


18.08.2024r.  – Bieg VIII ”Ekstremalny JUNIOR” trasa z przeszkodami dystans 

 • MŁODZIKI – 6 -10 lat  (ur. 2014 – do 2018 r. ) ok. 600m
 • JUNIORZY – 11 – 15 lat ( ur. 2013 – do 2009 r.) ok, 1 – 1,2km.
   

Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, liny, itd..
 
 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
16.08.24r. (godz. 13:00 do 21:45)
17.08.24r. (godz. 8:30 do 11:30)
18.08.24r. ( godz. 8:00 do 11:00)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP8 (biuro pakietowe)

W dniu  17.08.2024 roku 

Godz. 10.35 – Start Ostry do Biegu Dzieci w XI „Biegu Szlakiem Małego Dzika”

 • MŁODZIKI – 5 – 8 lat (ur. 2016r. – do 2019 r.) – pętla mała,
 • JUNIORZY – 9 – 11 lat (ur. 2013 r. – do 2015 r.),
 • JUNIORZY STARSI – 12 – 15 lat (ur. 2012 r. – do 2009 r.) duża pętla.

Godz. 12:30  DEKORACJA

W dniu  18.08.2024 roku

 Godz. 10.00 – Start Ostry do VIII „Ekstremalnego JUNIORA” 

1 grupa 20 osobowa, kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1,2,3,4,5 –  dzieci 

 • MŁODZIKI – 6 -10 lat  (urodzone 2013r. –2017 r. ) ok. 600m
 • JUNIORZY – 11 – 14 lat ( ur. 2012 – 2008 r.) ok, 1 – 1,5km. 13.00 – wręczanie nagród

UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik FESTIWAL JUNIORA (UWAGA: Zapisy do biegu „NIE” będą możliwe w dniach 16-18.08.2024 r. w biurze zawodów oraz w dniu startu (JEŚLI ZOSTANĄ WOLNE PAKIETY ORGANIZATOR POINFORMUJE O TYM ZDARZENIU ).
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 01.08.2024 r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 01.08.2024 roku.
– Start dzieci w dniu 17 sierpnia 2024 r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując dziecko oraz wyrażając zgodę na start w „Festiwalu Juniora” w dniach 17-18.08.2024r.  – zgadzacie się na wykonywanie zdjęć swoich dzieci, podopiecznych i umożliwienie do wykorzystania zdjęć do celów promocyjnych imprezy oraz zapowiedzi przyszłych edycji. Zgoda dotyczy udzielenia zgody dla: Stowarzyszenia Klubu Biegowego „Dzik”, firmy Natury Dzika oraz sponsorów / partnerów biegów.
– Start dzieci w dniu 17 sierpnia 2024r. pod opieką dorosłego w czasie biegu – najmłodsi. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci,  które ukończyły 6 rok życia do 18 sierpnia 2024 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna dziecka oraz opiekuna.

KATEGORIE 

17.08.2024r.  XI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”

STATUETKI I NAGRODY  – OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI

STATUETKI I NAGRODY  – OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY

STATUETKI I NAGRODY  – OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY STARSI

18.08.2024r.  VIII „Ekstremalny Junior”

STATUETKI I NAGRODY – OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI

STATUETKI I NAGRODY – OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki JUNIORZY

 • NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 01.08.2024r. lub do wyczerpania miejsc (organizator zastrzega o możliwości zakończenia rejestracji w dogodnym dla niego terminie)

 • OPŁATY

18.08.2024r.  – XI „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

– do 14.03.2024 r. opłata wynosi – 45 PLN 

– do 01.08.2024 r. opłata wynosi – 50 PLN 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal na mecie, coś słodkiego i regeneracyjnego)

( UWAGA!!! od daty 02.08.24r. – ORGANIZATOR NIE UMOŻLIWIA REJESTRACJI )

18.08.2024 r.  – VIII  „Ekstremalny JUNIOR” – START PŁATNY 

– do 14.03.2024 r. opłata wynosi – 59 PLN 

– do 01.08.2024 r. opłata wynosi – 70 PLN 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal na mecie, posiłek regeneracyjny).

( UWAGA!!! od daty 02.08.24 r. – ORGANIZATOR ZAMYKA REJESTRACJĘ DO BIEGÓW)

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach wydolnościowych i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w/w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę

– decyzja o rejestracji zawodnika oznacza zgodę na dobrowolną publikację swoich danych (imienia oraz nazwiska, klubu , rocznika )

– brak możliwości zwrotu opłat startowych po dniu 30.06.2024 roku (uwaga zwrot w terminie jest pomniejszony o usługi bankowe i manipulacyjne o 10%)

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika ze zgodą opiekuna lub samego opiekuna prawnego. 
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Nagrody i puchary nie odebrane do dnia 18.08.2024 roku do godz. 17:00, po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy – cele statutowe.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na polanie w każdym dniu startu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy