REGULAMIN DZIECI

Regulamin Zawodów „Festiwal Juniora – Magnolia”

VI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” i III „Ekstremalny Junior”

REGULAMIN

17-18. 08. 2019 r.

 

 • CEL ZAWODÓW

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim

 • ORGANIZATOR i KONTAKT

– Wojciech Bobrowski – Dyrektor Festiwalu,

– Justyna Rutkowska i Ada Lewandowska  – biuro

– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” – Organizator Biegu       

– NATURA DZIKA  – Główny Organizator Biegu                                                         

– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Główny Współorganizator                                         

– Państwowa Straż Pożarna Police – Główny Współorganizator                                                

– Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu

– Gmina Police – Partner Biegu

KONTAKT e-mail:biegszlakiemdzika@gmail.com

Strona:  www.kbdzik.pl

 • TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 17-18 sierpnia 2019 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

17.08.2019r. – START godz. 10:45 Otwarte Biegi dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i symboliczna opłata

18.08.2019r. – START godz. 10:00 bieg z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km – start płatny z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem)

 

 • TRASA

17.08.2019r.  –  VI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa przedszkolaki na dystansie 100 metrów ,

klasy I-III dystans 200 metrów

Klasy IV-VI dystans 400-700 metrów

klasy VII i  gimnazjum kl. II-III dystans ok. 1 mili.

18.08.2019r.  –   III ”Ekstremalny Junior” trasa z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km .

Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, ściany, liny, KTO Rosomak itd.

 • PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

15.08.19r. (godz. 17:00 do 21:00)

16.08.19r. (godz. 16:00 do 21:10)

17.08.19r. (godz. 8:30 do 10:15)

18.08.19r. ( godz. 8:00 do 9:30)

 • ul. Piaskowa 99, SP8 w Police – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

17.08.19r. – godz.17:00 odjazd z przystanku MZK z pod OSiR Police, ul . Piaskowa 97 od polany Festiwalu ok. 300 metrów –  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno Trzebież,  KURS 2 autokar kieruje się na Szczecin: zamek Książąt Pomorskich, Starówka i Wały Chrobrego – wycieczka dla uczestników Weekendu. 

 

W dniu  18.08.2019 roku

 9:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego

 9.50 – Start Ostry do Ekstremalnego JUNIORA 1 grupa 30 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG ZAPISÓW I WYBORU INDYWIDUALNEGO ZAZNACZENIA PRZY REJESTRACJI)

   11:30 – wydawanie zupy – polana DZIKA

   12.30 – wręczanie nagród

 • UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 17-18.08.2019 r. w biurze zawodów w dniu startu )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 28.07.2019r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 28 lipca 2019 r.
– Start dzieci w dniu 17 sierpnia 2019r. dzieci do wieku 16 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując się i startując w „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy.
– Start dzieci w dniu 18 sierpnia 2019r. pod opieką dorosłego w czasie biegu. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 6 rok życia do 18 sierpnia 2019 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.

 • KATEGORIE 

17.08.2019r.  VI ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki PRZEDSZKOLAKI

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 1-3

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 4-6

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki SP klasy 7-8 i Gimnazjum kl.3

 

18.08.2019r.  III „Ekstremalny Junior”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 10 lat

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki od 11 do 15 lat

 • NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 28.07.2019r. (liczy się data wpłaty do systemu)

 • OPŁATY

17.08.2019r.  – VI „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

– do 31.12.2018r. opłata wynosi – 10 PLN

– do 30.03.2019r. opłata wynosi – 15 PLN

– do 28.07.2019 r.  i w dniu zawodów opłata wynosi – 20 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.1), coś słodkiego)

( UWAGA!!! od daty 28.07.19r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 250 opłaconych)

 

18.08.2019r.  –  „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY

– do 31.12.2018r. opłata wynosi – 35 PLN

– do 30.03.2019r. opłata wynosi – 40 PLN

– do 28.07.2019 r.  i w dniu zawodów opłata wynosi – 45 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, buff, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.II), posiłek – zupa.

( UWAGA!!! od daty 28.07.19r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI  i BUFF OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 250 opłaconych)

 

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  –                                             -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę                                                                          – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych                                                                                                                            – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy