REGULAMIN DZIECI

Regulamin Rajdu zwany „Festiwal Juniora”
IX ”Rajd Szlakiem Małego Dzika – BRIDGESTONE” i VI „Ekstremalny Rajd Juniora – ALUHAK”
REGULAMIN
20-21. 08. 2022

⦁ CEL FESTIWALU

– popularyzacja marszów, rajdów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. Zachodniopomorskim


⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Rajd odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia 2022 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich rajdów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 99 za SP8, Police.
20.08.2022r. – START godz. 10:35 – 11:20 Otwarte Biegi dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i opłata startowa
21.08.2022r. – START godz. 10:00 – 10:45 biegi z przeszkodami dystans kat. I ( przedszkolaki i młodziki ) pętla mała ok. 600m oraz 1-1,5 km dzieci starsze pętla duża ( juniorzy ) – start w rajdzie płatne z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem w kategorii przedszkolaków )
 
⦁ TRASA
20.08.2022r.  –   IX ”Bieg Szlakiem Małego Dzika – BRIDGESTONE” trasa przełajowa, Start dzieci: przedszkolaki (urodzone do 20.08.2016 r. i młodsze), młodziki (urodzone 19.08.2016 – 20.08.2013r.) pętla mała , juniorzy (urodzone 19.08.2013 – 20.08.2010 r.) i juniorzy starsi (urodzone 19.08.2010 – 20.08.2007 r.) – duża pętla.


21.08.2021r.  – Bieg VI ”Ekstremalny Junior – ALUHAK” trasa z przeszkodami dystans młodzików ok. 600m (urodzone 21.08.2013r. – 20.08.2016), juniorzy (urodzone 20.08.2013 – 21.08.2010 r.) i juniorzy starsi (urodzone 20.08.2010 – 21.08.2007 r.) ok, 1 – 1,5km.
Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, liny, itd.
 
 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
18.08.22r. (godz. 16:00-19:00)
19.08.22r. (godz. 14:00 do 21:20)
20.08.22r. (godz. 8:30 do 11:00)
21.08.22r. ( godz. 8:00 do 10:30)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP8 (biuro pakietowe)

W dniu  20.08.2022 roku

10.50 – Start Ostry do Biegu Dzieci „Biegu Szlakiem Małego Dzika – BRIDGESTONE”

Start dzieci: przedszkolaki (urodzone do 20.08.2016r. i młodsze), młodziki (urodzone 19.08.2016 – Start dzieci: przedszkolaki (urodzone do 20.08.2016 r. i młodsze), młodziki (urodzone 19.08.2016 – 20.08.2013r.) pętla mała , juniorzy (urodzone 19.08.2013 – 20.08.2010 r.) i juniorzy starsi (urodzone 19.08.2010 – 20.08.2007 r.) – duża pętla.

12:30 – wręczanie nagród

13:00 – możliwość zjedzenia zupy – polana

W dniu  21.08.2022 roku

 09.50 – Start Ostry do „Ekstremalnego JUNIORA – ALUHAK”

1 grupa 20 osobowa, kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1,2,3,4,5 –  dzieci młodziki (urodzone 20.08.2016 – 21.08.2013r.) mała pętla, Fala 6 do …– juniorzy (urodzone 20.08.2013 – 21.08.2010r.) oraz juniorzy starsi (urodzone 20.08.2010 – 21.08.2007 r.) duża pętla

 13.00 – wręczanie nagród

13:30 – możliwość zjedzenia zupy – polana

  • UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 18-21.08.2022 r. w biurze zawodów w dniu startu – jeśli będą wolne miejsca startowe )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 01.08.2022 r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 01.08.2022.
– Start dzieci w dniu 20 sierpnia 2022 r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując się oraz startując w „Festiwalu Juniora” w dniach 20-21.08.br. zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, Stowrzyszenia SKB Dzik i Natura Dzika..
– Start dzieci w dniu 21 sierpnia 2022r. pod opieką dorosłego w czasie biegu – najmłodsi. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dziec,  które ukończyły 6 rok życia do 20 sierpnia 2022 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna dziecka oraz opiekuna.

  • KATEGORIE 

20.08.2022r.  IX ”Bieg Szlakiem Małego Dzika – BRIDGESTONE”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki PRZEDSZKOLAKI (ur. 20.08.2016 i młodsze)

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI (ur. 19.08.2016 – 20.08.2013)

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY (ur. 19.08.2013 – 20.08.2010)

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY STARSI (ur. 19.08.2010 – 20.08.2007)

21.08.2021r.  IV„Ekstremalny Junior – ALUHAK”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI (ur. 22.08.2016 – 21.08.2013r.)

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki JUNIORZY (ur. 20.08.2013 – 21.08.2010r.)

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki JUNIORZY STARSI (ur. 20.08.2010 – 21.08.2007r.)

  • NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 01.08.2022r. lub do wyczerpania miejsc 150 osób (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

  • OPŁATY

20.08.2022r.  – IX „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

– do 30.03.2022 r. opłata wynosi – 30 PLN

– do 01.08.2022 r. i w dniu zawodów opłata wynosi – 40 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, coś słodkiego, zupa, gadżet)

( UWAGA!!! od daty 02.08.20r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 150 opłaconych)

21.08.2022 r.  –  „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY

– do 30.03.2022 r. opłata wynosi – 49 PLN

– do 01.08.2022 r.  i  w dniu zawodów opłata wynosi – 60 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, czapeczka techniczna), posiłek ).

( UWAGA!!! od daty 01.08.22r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 150 opłaconych)

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

  • BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach wydolnościowych i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w/w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  –                                             -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych                                                                     – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Nagrody i puchary nie odebrane 21.08.2022 roku godz. 18:00, po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na polanie w każdym dniu startu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy