REGULAMIN DZIECI

Regulamin Zawodów „Festiwal Juniora – Magnolia”
VII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” i IV „Ekstremalny Junior”
REGULAMIN
22-23. 08. 2020

⦁ CEL ZAWODÓW

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
 • popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych 
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
 • rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
  ⦁ ORGANIZATOR i KONTAKT
 • Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu
  –  Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora ,
 • Justyna Rutkowska – biuro
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” – Organizator Biegu       
 • NATURA DZIKA  – Organizator Biegu                                                         
 • Państwowa Straż Pożarna Police – Główny Współorganizator                                                
 • MAGNOLIA Gabinety Dentystyczne – partner biegu
  KONTAKT e-mail:biegszlakiemdzika@gmail.com
  Strona:  www.kbdzik.pl
  ⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
  Zawody odbędą się w dniach 22-23 sierpnia 2020 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
  START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.
  22.08.2020r. – START godz. 10:45 Otwarte Biegi dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i opłata startowa
  23.08.2020r. – START godz. 09:50 bieg z przeszkodami dystans młodsi ok. 1 km i starsi ok, 1,5km – start płatny z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem w kategorii młodszej)
   
  ⦁ TRASA
  22.08.2020r.  –  VII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa przedszkolaki od 100 metrów , klasy VII -VIII dystans 1 mila.
  23.08.2020r.  –   IV ”Ekstremalny Junior” trasa z przeszkodami dystans młodsi ok. 1 km i starsi ok, 1,5km .
  Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, ściany, liny, pojazdy itd..
   
  ⦁ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
  20.08.20r. (godz. 17:00 do 21:00)
  21.08.20r. (godz. 16:00 do 21:10)
  22.08.20r. (godz. 8:30 do 10:15)
  23.08.20r. ( godz. 8:00 do 9:30)
  ⦁ Piaskowa 99, SP8 Police – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

22.08.20r. – godz.17:00-  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno oraz Trzebież  – wycieczka dla uczestników Weekendu. 

W dniu  22.08.2020 roku
 9:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
10.50 – Start Ostry do Biegu Dzieci najmłodszych
12:30 – wręczanie nagród
W dniu  23.08.2020 roku
 09.50 – Start Ostry do Ekstremalnego JUNIORA 1 grupa 30 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1,2,3,4,5 –  dzieci 6 – 10 lat, Fala 6 do …– dzieci 11 – 16 lat)
 11:30 – wydawanie obiadu – polana
 12.30 – wręczanie nagród
 
⦁ UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 • Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 17-19.08.2018 r. w biurze zawodów w dniu startu – jeśli będą wolne miejsca startowe )
  –  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 03.08.2020r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 03.08.2020.
 • Start dzieci w dniu 22 sierpnia 2020r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując się i startując w „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, Stowrzyszenia SKB dzik i Natura Dzika..
 • Start dzieci w dniu 23 sierpnia 2020r. pod opieką dorosłego w czasie biegu – najmłodsi. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 6 rok życia do 22 sierpnia 2020 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.
   
  ⦁ KATEGORIE 
  22.08.2020r. VII ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki PRZEDSZKOLAKI
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 1-3
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 4-6
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 7-8
   
  23.08.2020r. IV„Ekstremalny Junior”
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 10 lat
  OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 15 lat
   
  ⦁ NAGRODY
 • gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 03.08.2020r. lub do wyczerpania miejsc 300 osób (liczy się data wpływu na konto Organizatora)
 • Puchary w każdych kategoriach wiekowych miejsca 1-3 K i M

⦁ OPŁATY
22.08.2020r.  – VII „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

 • do 10.02.2020r. opłata wynosi – 15 PLN
 • do 03.08.2020r. i w dniu zawodów opłata wynosi – 20 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.1), coś słodkiego, gadżet)
( UWAGA!!! od daty 03.08.20r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 300 opłaconych)
 
23.08.2020r.  –  „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY

 • do 10.02.2020r. opłata wynosi – 30 PLN
 • do 03.08.2020r. i w dniu zawodów opłata wynosi – 35 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.II), posiłek – grochówka, kubek Dzika).
( UWAGA!!! od daty 03.08.20r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 300 opłaconych)

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA


⦁ BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
 • Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
 • Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
  ⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. – -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.
 • Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
   
  Z poważaniem,
  Organizatorzy