Wsparcie organizacyjne dla „Dzikiego Weekendu” od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach koło Szczecina od 58 lat prowadzi działalność dydaktyczno-opiekuńczą i rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w wieku 6-24 lat.

Placówka charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym położeniem na granicy Puszczy Wskrzańskiej. Na jej terenie znajduje się niezwykle interesujący drzewostan. Dzięki temu obszar Ośrodka jest wiecznie zielony.

Bazę placówki tworzą wolno stojące budynki dydaktyczne i internackie. W centrum zlokalizowany jest Kompleks Rehabilitacyjny z basenem rehabilitacyjnym, obiekty sportowe oraz amfiteatr. Całość terenu jest atrakcyjnie zlokalizowana i bezpieczna.

W Ośrodku naszym uczy się ponad 230 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które z uwagi na schorzenia fizyczne i umysłowe nie mogą uczyć się w szkołach masowych.

W Ośrodku funkcjonuje obecnie: Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

„Pawlikiewicz i Synowie” od roku 2017 wspierają „Dziki Weekend” w Policach – dziękujemy.

Miło nam poinformować, że wsparcie w roku 2017 udziela nam firma „Pawlikiewicz & Synowie” Police – 34 lata doświadczenia i 1000…+ uleczonych aut.

Dzięki firmie mogliśmy m.in. zwiększyć limity startów, są nadal aktywne zapisy na VI Edycję „Biegu Szlakiem Małego Dzika”.

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do wspólnej zabawy na Festiwal Biegów „Dziki Weekend 18-20.08.2017” w Policach.