REGULAMIN  XIV „FESTIWALU BIEGOW DZIKI WEEKEND” 16 -18. 08. 2024 r.


1. ORGANIZATOR i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – Dyrektor Festiwalu (e-mail: dzikiweekend@gmail.com)

–  Izabela Bobrowska – Z-ca Dyrektora Festiwalu / Dyrektor Biura Zawodów

– Krzysztof Prociak – Kierownik Trasy

– Piotr Daroszewski – Kierownik Toru Przeszkód

– Maja Bobrowska – Z-ca Dyrektora Biura Zawodów

– Piotr Lewandowski – Księgowość i rezerwacje (e-mail: nocleg.dzikiweekend@gmail.com)
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator (e-mail: kbdzik@gmail.com)
– Natura Dzika – Główny Organizator
– Gmina Police – Partner Główny Festiwalu

– Powiat Policki – Partner Główny Festiwalu (odpowiedzialny m.in. za nocleg)

2. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja marszów i biegów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja biegów i rajdów rekreacyjnych, biegów przełajowych oraz z przeszkodami,
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w Policach oraz Powiecie Polickim
– popularyzacja aktywności w służbach mundurowych
KONTAKT :
e-mail: dzikiweekend@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,


3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Festiwal Biegów odbędą się w dniach 16-18 sierpnia 2024 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana oddalona o 100 metrów od stadionu LA, ul. Piaskowa 99 w Policach.

 • 16.08.2024r.  – START Biegu Głównego godz. 21:45 oraz Nordic Walking godz. 21:50 , XIV „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – 5km (wymagane czołówki lub inne źródło oświetlenia)
 • 17.08.2024r.  – START Biegu Głównego o godz. 12:00, XIV „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy dys. 10km.
 • 18.08.2024r. – START Biegu Głównego od godz. 11:10 – 13:45, X „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami na dystansie 7,5km, towarzyszy  X edycja ”Mistrzostw Polski Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra.

4. TRASA.

16.08.24r.   – XIV „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla 5km w warunkach nocnych).
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (wymagane czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 25′ dla każdego uczestnika – to spacerowy limit 17 minut na każdy 1 km)
17.08.24r. – XIV „Bieg Szlakiem Dzika”
Dystans: 10 km=pętla rajdu 5 km (dwie pętle po 5km = 10km) (LIMIT pokonania do 2h45′ dla każdego uczestnika – to spacerowy limit 16 minut i 30 sekund na każdy 1 km)
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
18.08.2024r.  – X „Ekstremalny Dzikobieg”  dystans: 7,5 km (LIMIT Czasowy 2h45′ dla uczestnika to 22 minuty na każdy 1 km)
Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 3,5, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, woda, błoto, błotne ściany, wąwozy strome, bagna z przeprawą linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 10 MIN. (za celowe zejście z linii trasy oraz nie wykonanie polecenia zamiennego (KARY) w całości przez sędziego)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONYWANIE CELOWE CAŁKOWITYCH KAR DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Biuro zawodów czynne: ul. Piaskowa 99 – HALA Sportowa w SP 8 – WEJŚCIE OD STRONY POLANY

 • 16.08.24r. (godz. 13:00 do 21:45)
 • 17.08.24r. (godz. 8:30 do 11:30)
 • 19.08.24r. ( godz. 8:00 do 11:00)

16.08.2024r.  – XIV „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”

 • 21.45 Start Główny Biegu
 • 21:50 Start Nordic Walking – STARTY na polanie, ul. Piaskowa 99 za SP 8,
 • 22:00 – zamknięcie startu biegu nocnego
 • 23:00 – dekoracje zwycięzców biegu nocnego
 • 23:15 – zamknięcie biegu nocnego

17.08.2024r. – XIV „Bieg Szlakiem Dzika” bieg przełajowy na dystansie 10km

 • 12.00 – Start Główny
 • 12:05 – zamknięcie startu biegu dziennego
 • 14:45 – zamknięcie trasy drugiego dnia festiwalu
 • 15:30 – dekoracje zwycięzców biegu
 • 16:00 – zamknięcie biegu

18.08.2024r. – X „Ekstremalny Dzikobieg”, X „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na dystansie 7,5km.

 • 11.15 – 13:15 Start pierwszych uczestników, (UWAGA UCZESTNICY WYBIERAJĄ

PRZYDZIAŁ CZASOWY STARTÓW)

 • 13:15 – zamknięcie startu biegu ekstremalnego
 • 16.00 – zamknięcie trasy zawodów
 • 16:30 – dekoracje zwycięzców biegu ekstremalnego
 • 17:15 – zamknięcie FESIWALU DZIKI WEEKEND

OFICJALNE WYNIKI PODAWANE ZOSTANĄ NA STRONIE: WWW.DZIKIWEEKEND.PL

6. UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY do dnia 01.08.2024 roku.
(UWAGA: Zapisy na Festiwal Biegowy nie będą możliwe w dniach 16-18.08.2024 r. w biurze zawodów)

Warunkiem, aby zostać uczestnikiem musimy spełnić poniższe wytyczne: 
–  zarejestrować się elektroniczne i dokonać opłaty startowej (UWAGA OPŁATA JEST AUTOMATYCZNA – nie dokonujemy przelewów ręcznie pod jakieś konta) do godz. 23:59 dnia 01.08.2024r. włącznie.
– Ukończyliśmy 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 16-18.08.2024r. (start w biegach głównych, młodzież w wieku 13-17 lat wyłącznie startują za zgodą rodzica (opiekuna) oraz biegną wraz z rodzicem/ opiekunem w biegu lub w przypadku biegu ekstremalnego w danej fali)
– Ukończyli 16 rok życia mogą biec samodzielnie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w całym rajdzie, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 16-18 sierpnia 2024 r. muszą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.                                                               

– Klasyfikacje drużynowe liczone będą na podstawie jednakowo wypełnionego pola podczas zgłaszania „NAZWA KLUBU”
– Edycja Nocna wymaga czołówki lub innego źródła oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie oraz przekażą ksero o zdolności do czynnego uczestnictwa w sportach wytrzymałościowych, biegach przełajowych długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności oraz starcie w biegu-ach na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów jest wymagane obowiązkowo z dowodem osobistym lub legitymacją służbową w przypadku startu w Mistrzostwach Polski kat. Służb Mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, SKW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei itd.)                                                                                                                                          

 – pakiety odbieramy osobiście na miejscu wraz ze zgodą na publikacje zdjęć z imprezy, materiału filmowego oraz przeznaczone na cele promocyjne po imprezie. Zgoda pisemna i również po zatwierdzeniu regulaminu jednoznacznie zatwierdzamy dobrowolną zgodę do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych do promocji biegów, wydarzeń oraz materiałów reklamowych na rzecz organizatora: Stowarzyszenia Klubu Biegowego „Dzik”, „Naturę Dzika” oraz partnerów i sponsorów Festiwalu.
– Po wyłączeniu rejestracji w dniu 01.08.2024 roku lub wyczerpaniu miejsc (limit ustala w danej chwili organizator) i po tym komunikacie nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
– Zakaz startu na numerach i chipach innych osób nie biegnących zgodnych z danymi z rejestracji, takie osoby będą wyłaniane i będziemy wnosić o uiszczenie opłaty za start w Festiwalu według terminu z regulaminu, karę ponoszą osoby oddające swój pakiet nie przepisując dla osób trzecich tego pakietu.


7. KATEGORIE


16.08.2024r. XIV ”Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – noc 5km

NAGDODY:

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe

OPEN Nordic Walking Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe

Punktacja za miejsca OPEN i kat. wiekowe są wliczone do CAŁEJ EDYCJI „Dzikiego Weekendu”

(UWAGA- kategoria Nordic Walking nie liczy się do pełnej punktacji GENERALNEJ za 3 DNI – można startować w kolejnych etapach dla uzbierania kolekcji medali)


17.08.2024r.  XIV ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km

NAGRODY:

Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe

Kategoria Służby Mundurowe – Miejsca 1 – 3 – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe

Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego” M i K : najlepsze 1-3 miejsca – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe

KATEGORIE:

Nagrody: statuetki „Dzika”
K/M – 1 16 – 29 lat  (1995-2008)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1985-1994)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1975-1984)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1965-1974)
K/M – 5 60 lat +      (<1964)
Kategoria „drużyna”: punktują minimum 3 osoby (najlepsze trzy czasy w kat. „K” lub „M”).
Kategoria „Rodzina” Miejsce 1-3 OPEN. Drużyna w składzie może być dowolna i od roku 2024 rodzina musi być spokrewniona: małżeństwo, rodzeństwo, dzieci lub rodzice w składach np.(mieszanych, męskich lub żeńskich). Liczone są najlepsze czasy dwójki członków z rodziny – ilość składu rodzinnego jest dobrowolna, nazwa drużyny rodzinnej brana jest pod uwagę w systemie po rejestracji jednolitej składni np.: Nowaki Team a nie np.: Team Nowaki, Nowaki itd. 
Rodzinę do klasyfikacji zgłasza każdy sam po wpisaniu takiej samej nazwy (tych samych znaków z dużej czy małej litery) rodziny oraz zaznaczeniu jej w kategorii.

18.08.2024r. X Ekstremalny Dzikobieg” dystans 7,5 km

NAGRODY:                                                                                                                           

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety – statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe
Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – KOBIETY miejsca 1–3 oraz MĘŻCZYŹNI miejsca 1–3, –  nagrody puchary „Dzika” oraz nagrody rzeczowe
Kategoria Drużyna ‘’Mistrzostw Polski Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny – puchary „Dzika” oraz nagrody rzeczowe
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny.

KATEGORIE:

Nagrody: statuetki „Dzika”
K/M – 1 16 – 29 lat  (1995-2008)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1985-1994)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1975-1984)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1965-1974)
K/M – 5 60 lat +      (<1964)
 

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)
16-18.08.2024 r. 

NAGRODA SPECJALNA – PUCHAR PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY DZIKIEGO WEEKENDU ZA PIERWSZE MIEJSCA OPEN – na własność otrzymują zawodnicy po wygranych dwóch imprezach z rzędu.

(Jedyną zawodniczką w historii FESTIWALU oraz z trzykrotną z rzędu WYGRANĄ i jedyną prawowitą WŁAŚCICIELKĄ „KRYSZTAŁU DZIKA” jest Edyta DYDEK – Klub SKB „Dzik” – do dnia dzisiejszego żadnemu Panu się to nie udało wygrać dwóch „Festiwalów Dzika” z rzędu )
OPEN 1-3 MIEJSCA K/M – Statuetki „Dzika” oraz nagrody rzeczowe
Nagrody: statuetki „Dzika”
K/M – 1 16 – 29 lat  (1995-2008)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1985-1994)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1975-1984)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1965-1974)
K/M – 5 60 lat +      (<1964)

8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe dla opłaconych do dnia 01.08.2024 r. do godz. 23:59 lub po wyczerpaniu miejsc – liczy się wpłata automatyczna na konto w systemie.
– gwarantowane posiłki regeneracyjne na każdy dzień „Dzikiego Weekendu”

Pakiety startowe MINI:

– medal + posiłek regeneracyjny w biegu 16.08.2024 r. – XIV  Nocny Bieg Szlakiem Dzika

– medal + posiłek regeneracyjny w biegu 17.08.2024 r. – XIV Nocnym Biegu Szklakiem Dzika

– medal + posiłek regeneracyjny w biegu 18.08.2024 r. – X Ekstremalnym Dzikobiegu

    Dodatki do PAKIETÓW MINI można wybrać uwzględniające zniżki tylko przy rejestracji takie jak koszulka okolicznościowa, czapka techniczna czy buff edycji 2024 (NIEBIESKIEJ) itd.

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne, po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY lub b4sport (pomiar czasu – HERKULES)
16-18.08.2024r.  Festiwal 3DNI / EDYCJE (Noc, Dzień, Ekstremalny) XIV Edycja „Dziki Weekend” – OPŁATA ZA TRZY DNI FESTIWALU – 3 BIEGI
PAKIET ZAWIERA (numer startowy, pakiety energetyczne, chip, medale po pokonaniu całej trasy biegu w każdym dniu)
– do 31 stycznia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET 3 DNI – 220 PLN
– do 30 maja 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET 3 DNI – 240 PLN
– do 01 sierpnia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET 3DNI – 260 PLN

( UWAGA!!! Rejestracja w dniu zawodów tylko w sytuacji wolnych miejsc)
…………………………………………………………………………………………………
16.08.2024r.  XIV „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” i Nordic Walking 5km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, chip, pakiet regeneracyjny na ognisko – kiełbaska i bułka, medal na mecie, woda)

– do 31 stycznia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 55 PLN
– do 30 maja 2024r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 60 PLN
– do 01 sierpnia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 65 PLN

(w dniu startu brak pakietów startowych i brak rejestracji od dnia 02 sierpnia 2024 roku.)
…………………………………………………………………………………………………
17.08.2024r. XIV „Bieg Szlakiem Dzika”
PAKIET (zawiera: Nr startowy, posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, woda na trasie i mecie).
– do 31 stycznia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 60 PLN
– do 30 maja 2024r. -koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 65 PLN
– do 01 sierpnia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 70 PLN

(w dniu startu brak pakietów startowych i brak rejestracji od dnia 02 sierpnia 2024 roku.)
…………………………………………………………………………………………………
18.08.2024r. X „Ekstremalny Dzikobieg”, X „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km
PAKIET zawiera: posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, woda)
– do 31 stycznia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 105 PLN
– do 30 maja 2024r. -koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 115 PLN
– do 01 sierpnia 2024r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 125 PLN

(w dniu startu brak pakietów startowych i brak rejestracji od dnia 02 sierpnia 2024 roku.)
…………………………………………………………………………………………………
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego po terminie 30.06.2024 r., prosimy o przemyślaną rejestrację. Zwrot wpisowego w terminie do 30.06.2024 roku jest równoznaczny z obniżeniem 10% opłaty  (koszty bankowe i manipulacyjne w rejestracji oraz księgowości). Brak startu w biegach i nie odebrania pakietu do 18.08.2024 roku nie podlega zwrotowi, rozporządzenie STATUSU i uchwały zarządu Stowarzyszenia, nagrody / pakiety / wpłaty kierujemy jako darowizna lub po terminie 30.06.2024 r. poniesionych kosztów zamówienia na cele statutowe Stowarzyszenia. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 30.07.2024r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 20 PLN – kontakt z możliwością zmian z załącznikami wpłaty po uprzedniej informacji na e-mail.: dzikiweekend@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medale otrzymujemy wyłącznie po pokonanym dystansie danego biegu a nie w pakiecie.
UWAGA – zniżka – 10% od pakietu indywidualnego (wraz z gadżetami) lub za całą edycję „Dzikiego Weekendu 2024” dla żołnierzy zaszeregowanych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej – zniżka jest przypisana automatycznie po wybraniu „Reprezentuję 12 Brygadę Zmechanizowaną” i zostanie naliczona po wpisaniu stopnia służbowego oraz nawy batalionu – ( dane batalionu oraz informacja o stopniu jest tylko do weryfikacji czy dany zawodnik jest żołnierzem 12BZ w Szczecinie, osobiście zweryfikuje Dyrektor Festiwalu – st. sierż. Wojciech BOBROWSKI)

Uwaga ! jeśli osoba która uzyska zniżkę i w dniu odbioru pakietów nie będzie posiadać legitymacji służbowej przynależnej do 12 BZ, będzie poproszona o dokonanie dopłaty według odpowiedniego terminu.
…………………………………………………………………………………………………
– Uczestnictwo w festiwalu Dziki Weekend wymaga jednokrotnej decyzji w rejestracji na wszystkie wybrane (1, 2 lub 3) biegi. Rejestracja wielokrotna skutkować będzie opłatą manipulacyjną 20 PLN. Wydawany będzie jeden numer startowy oraz chip, do wykorzystania podczas wszystkich biegów festiwalu. Numer ma przypisane jedno nazwisko przez wszystkie trzy dni festiwalu (tylko w ten sposób będzie liczony do punktacji za cały Festiwal 16-18.08.2024r.), dwóch lub jednego biegu – uzależnione w ilu zawodnik biegnie biegach.


10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów (hala sportowa w SP 9 ul. Piaskowa 99 od strony polany ). Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty lub legitymację szkolną / służbową. Warunkiem udziału w biegach jest podpisanie ankiety z własnoręcznie złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgód medialnych. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.
– Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Uczestnicy pokonują trasę zgodnie z oznaczeniami oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy biegu.
– Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegów.
– Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego w biegu oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend”, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie festiwalu, na trasach biegu i terenie w bliskim kontakcie bez zgody pisemnej / e-mailowej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2025 roku w kwocie 10.000 PLN netto.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego dla reklamy studia, FB i innych źródeł przychodu tylko za zgodą organizatora – kontakt: dzikiweekend@gmail.com
Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć foto oraz materiałów filmowych i ich wykorzystanie dla celu promocji biegów / festiwalu i imprez organizowanych przez organizatora. Jednocześnie wyraża zgodę na używanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie jak i po imprezie dla promocji wydarzeń i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” oraz firmy Natura Dzika (Główny Organizator Festiwalu, firm wspierających i mediów.


11. POMIAR CZASU
Podstawą sklasyfikowania jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w każdym dniu startowym 16 – 18. 08. 2024r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety biegu , w danym dniu który jest jego ostatnim dniem startu. Zwrot chipa jest obowiązkowy w ostatnim naszym dniu startowym Festiwalu – kara za brak zwrotu do godz. 16:00 w dniu 18.08.2024 roku wynosi 40 PLN netto.

NOCLEG:
Organizator do maja będzie miał odpowiedź czy ma możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów w pokojach na os. Korczaka należącym do SOSW w Policach lub Internat Szkolny na ul. Wyszyńskiego. Kontakt z rezerwacją noclegu na nocleg.dzikiweekend@gmail.com . 

W 100% zapewniamy bezpłatny nocleg z własnym namiotem / busem lub kamperem na polane z zapleczem sanitarnym WC zewnętrzne z umywalką – do godz. 21:00 dostępne prysznice w OSiR-e w pobliżu polany.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Festiwal odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów osób startujących tylko osobiście przez uczestnika  z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na mecie 16.08.2024 roku oraz na mecie i trasie w dniach 17-18.08.24 roku.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia parking  na terenie OSiR-u w Policach, ul. Piaskowa 97 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie z oznaczeniem „DEPOZYT”.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz ich zmian i poprawy.

Dyrektor Festiwalu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy