REGULAMIN DZIKI WEEKEND

REGULAMIN
RAJDU ZWANYM „FESTIWALEM BIEGOWYM DZIKI WEEKEND – GRUPA AZOTY”
21-23. 08. 2020 r.

 1. CEL RAJDU
  – popularyzacja marszów i rajdów w terenie krajobrazowym, naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
  – popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
  – zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
  – promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
  – rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. zachodniopomorskim
  – popularyzacja aktywności w służbach mundurowych
  2. ORGANIZATOR i KONTAKT
  – Wojciech Bobrowski – Dyrektor Rajdu,
  – Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator Rajdu
  – Natura Dzika – Główny Organizator Rajdu
  – Aluhak – partner Główny techniczny
  KONTAKT :
  e-mail: dzikiweekend@gmail.com
  Strona: www.dzikiweekend.pl,
  3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
  Rajd odbędą się w dniach 21-23 sierpnia 2020 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
  START oraz META wszystkich rajdów: polana oddalona 100 metrów od stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.
  21.08.20r.  – START Pierwszego uczestnika Rajdu Głównego i Nordic Walking od godziny 21:45 – 0:30 , Rajd zwany X „Nocnym Biegiem Szlakiem Dzika” – Noc 5km (na starcie obowiązkowa maseczka i czołówki lub inne źródło oświetlenia)

22.08.20r.  – START Rajdu godzina 11:15 – 15:00, Rajd zwany  X „Biegiem Szlakiem Dzika” przełajowy 10km, START i towarzyszy Rajd zwany VI „Przełajowymi Mistrzostwami Strażaków na 10 kilometrów” oraz Rajdem zwanym III „Mistrzostwami Żandarmerii Wojskowej”.

Rajdy dla dzieci zwane VII „Biegiem Szlakiem Małego Dzika” STARTY w rajdzie wspólne w godzinach 11:15 – 15:00 po małej pętli wraz z opiekunem: przedszkolaki i kl. I- III jedna pętla mała i kl. IV – VIII pętla duża – w biegach dla dzieci opłata 15-25 PLN

23.08.2020r. – START RAJDU EKSTREMALNEGO od godz. 10:45 – 15:15, Rajd zwany VI „Ekstremalnym Dzikobiegiem” trasa z przeszkodami na dystansie 7,5km i dodatkowa rywalizacja rajdu zwanym VI ”Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych” w rajdzie ekstremalnym na 7,5 kilometra.

Rajdy z przeszkodami dla dzieci zwany IV „Ekstremalnym Juniorem” STARTY w rajdzie wspólne w godzinach 10:45 – 15:15 po małej pętli wraz z opiekunem: Kat. I mała pętla i Kat. II starszych duża pętla.

 1. TRASA.
  21.08.20r.   – Rajd X „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla 5km).
  Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
  Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (obowiązkowe maseczki ochronne, czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 20′ dla każdego uczestnika )
  22.08.20r. –  Rajd zwany X „Bieg Szlakiem Dzika”, Rajd zwany VI ”Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków”.
  Dystans: 10 km = pętla rajdu 5 km x 2 (LIMIT pokonania do godz. 17:00 dla każdego uczestnika)
  Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
  23.08.2020r.  – Rajd zwany  VI „Ekstremalnym Dzikobiegiem”  dystans: 7,5 km ( LIMIT Czasowy do godziny 17:00 dla uczestnika)
  Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 3,5, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, woda, błoto, błotne ściany, wąwozy strome, bagna z przeprawą linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
  ⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary)
  ⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA  Z RAJDU (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)
  5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
  20.08.20r. (godz. 15:00-20:00)
  21.08.20r. (godz. 14:00 do 22:00)
  22.08.20r. (godz. 8:30 do 11:00)
  23.08.20r. ( godz. 8:00 do 10:30)
  ul. Piaskowa 99 – Polana za SP 8 (biuro wirtualne i pakietowe)
  21.08.2020r.  – Rajd zwany X „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”
  21.45 – 0:30 Start Rajdu Główny – Polana obok OSiR-u ul. Piaskowa 97,  dystans 5 km
  2:00 – zamknięcie rajdu nocnego
  22.08.2020r. – Rajd zwany X „Bieg Szlakiem Dzika”, Rajd zwany VI „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” i Rajd zwany III „Mistrzostwa Żandarmerii Wojskowej” na dystansie 10km
  11.15 – 15:00 Start Rajdu Głównego
  17:00 – zamknięcie trasy drugiego dnia rajdu
  23.08.2020r. – Rajd zwany VI „Ekstremalny Dzikobieg”, VI „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 7,5km.
  10.45 – 15:15 Start Rajdu pierwszych uczestników, (UWAGA UCZESTNICY KTÓRZY WYBRALI FALE  WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY np. 2,3,4,5 – będą miały przydział do startu w godzinach proponowanych 10:45-11:45, itd. 6,7,8,9 – godz. 11:46-12:45) – jeśli ktoś nie może w tych godzinach wystartować to musi to dokonać do godz. 15:15.
  17.00 – zamknięcie trasy zawodów

OFICJALNE WYNIKI PODAWANE ZOSTANĄ NA STRONIE: WWW.DZIKIWEEKEND.PL i WWW.B4SPORT.PL
6. UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY, WYDRUKUJĄ OŚWIADCZENIE I PODPISZĄ ORAZ DOSTARCZĄ DO BIURA WIRTUALNEGO NA POLANIE.
(UWAGA: Zapisy do rajdu będą również możliwe w dniu 21-23.08.2020 r. w biurze wirtualnym w dniu startu jeśli będą wolne miejsca)

– UWAGA KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ W KAŻDYM DNIU NA STARCIE MASECZKĘ, PO STARCIE MOŻEMY JĄ ZDJĄĆ Rękawiczki techniczne lub inne obowiązkowe w dniu 23.08.2020 roku.
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 03.08.2020r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem i gadżetem do 03.08.2020r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY 2020 Festiwal Juniora.
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 22-23.08.2020r. (start w rajdzie głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w rajdzie głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 21-23 sierpnia 2020 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.
– Edycja Nocna wymaga czołówki lub inne źródło oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych rajdach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie w rajdzie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)

– pakiety odbieramy osobiście z podpisanym już wcześniej oświadczeniem oraz zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego.
– po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
–Zakaz startu na numerach startowych i chipach innych osób zgodnych z danymi z rejestracji, takie osoby będą wyłaniane i będziemy wnosić o uiszczenie opłaty za start w rajdzie według terminu z regulaminu, karę ponoszą osoby oddające swój pakiet nie przepisując dla osób trzecich.
7. KATEGORIE
21.08.2020r. Rajd zwany X ”Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – noc 5km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety, OPEN Nordic Walking Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Punktacja za miejsca OPEN i kat. wiekowe jest wliczona do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu 2019” (Uwaga nordic walking nie liczy się do pełnej punktacji GENERALNEJ za 3 DNI – można startować w kolejnych etapach dla uzbierania kolekcji medali)
22.08.2020r. Rajd zwany X ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km
Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN
K/M – 1 16 – 29 lat  (1991-2004)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1981-1990)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1971-1980)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1961-1970)
K/M – 5 60 lat +      (<1960)

Kategoria „Mundurowi” – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3
Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca 1 – 3,  Kategoria „Żandarmeria Wojskowa” – Miejsca OPEN K i M 1-3, Kategoria Pracownik Grupy Azoty – miejsca 1-3 K i M
Kategoria „drużyna”: minimum 3 osoby (do klasyfikacji liczą się najlepsze trzy miejsca).
Kategoria „Rodzina” Miejsca 1-3 w każdej KATEGORI – Kolejność w klasyfikacji rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez rodzinę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.
Np. Kat. M+K Rodzinna – ‘’Kowalscy’’
Mężczyzna zajął miejsce 3 Open oraz Kobieta miejsce 7 Open – Suma ich Pkt. łącznie wynosi 10.
Rodzina ‘’Nowaki’’ – Pani miejsce 2 Open a Pan uplasował się na miejscu 4. Więc miejsce 2 i 4 Open – suma ich Pkt. łącznie wynosi 6.
Zwycięzcą zostaje rodzina ‘’Nowaków’’.
Tak są liczone też PKT. w Kat. (M + M), (K + K)
Rodzinę do klasyfikacji w Kat. RODZINA (K+K), (M+M) lub (K+M) zgłasza kapitan rodziny podając imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny w dniu odbioru pakietów.
Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego” M i K : najlepsze 1-3 miejsca
23.08.2020r. Rajd zwany VI Ekstremalny Dzikobieg dystans 7,5 km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3, uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
Kategoria Drużyna ‘’MP Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria III Mistrzostwa Polski GRUPY AZOTY w biegu przeszkodowym – OPEN 1-3 K i M
K/M – 1 16 – 29 lat  (1991-2004)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1981-1990)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1971-1980)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1961-1970)
K/M – 5 60 lat +      (<1960)
SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)
21-23.08.2020 r. PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY PUCHAR DZIKIEGO WEEKENDU
OPEN 1-3 MIEJSCA K/M
K/M – 1 16 – 29 lat  (1991-2004)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1981-1990)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1971-1980)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1961-1970)
K/M – 5 60 lat +      (<1960)
8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe, gadżety dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 03.08.2020r. lub po wyczerpaniu miejsc – liczy się wpłata na konto systemowe.

 • Nagrody OPEN puchary, kat. Mistrzowskie
  – gwarantowane RĘCZNIKI WYDARZENIA / SPORTOWE w biegu ekstremalnym dla uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 03.08.2020 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY lub b4sport (pomiar czasu)
21-23.08.2020r.  Rajd 3DNI /EDYCJE (Noc, Dzień, Ekstremalny) „Dziki Weekend 2020”
PAKIET ZAWIERA (zawiera: Nr startowy, pakiet energetyczny, wodę 2 butelki, chip, medale na mecie x 3, ręcznik sportowy, koszulka, maseczka, torba)
– do 10 grudnia 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 195 PLN
– do 10 marca 2020r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 210 PLN
– do 03 sierpnia 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 225 PLN
(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 225 PLN)
( UWAGA!!! Rejestracja w dniu zawodów zawiera tylko PAKIET ZWYKŁY tylko w sytuacji wolnych miejsc)
………………………………………………………………………………………………………………
21.08.2020r. RAJD zwany  X „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” i Nordic Walking 5km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, chip, medal na mecie, maseczka, torba)

– do 10 grudnia 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 45 PLN
– do 10 marca 2020r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 55 PLN
– do 03 sierpnia 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 60 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika)  PAKIET ZWYKŁY to koszt 60 PLN, pakiet nie zawiera medalu – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
……………………………………………………………………………………………………………………….
22.08.2020r. RAJD zwany  X „Bieg Szlakiem Dzika”,Rajd zwany  VI ”Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” 10km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, pakiet regeneracyjny, chip, medal na mecie, koszulka, torba, woda)
– do 10 grudnia 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 60 PLN
– do 10 marca 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 65 PLN
– do 03 sierpnia 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 70 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 70 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
………………………………………………………………………………………………………………
23.08.2020r.  Rajd zwany VI „Ekstremalny Dzikobieg”, Rajd Zwany VI „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km
PAKIET ZWYKŁY (zawiera:, pakiet regeneracyjny, chip, medal na mecie, ręcznik sportowy Dziki Weekend, torba, woda)
– do 10 grudnia 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 100 PLN
– do 10 marca 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 115 PLN
– do 03 sierpnia 2020r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) PAKIET 130 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 130 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)

…………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną rejestrację – brak startu w rajdzie i nie odebrania pakietu do 23.08.2020 roku nie podlega zwrotowi, rozporządzenie STATUSU i uchwały zarządu wpłaty kierujemy jako darowizna lub po terminie 3.04.2020 r. poniesionych kosztów zamówienia na cele statutowe Stowarzyszenia. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 10.07.2020 r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 25 PLN – kontakt o możliwość wpłaty i nr konta bankowego po uprzedniej informacji na e-mail.: dzikiweekend@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medal otrzymujemy wyłącznie po pokonanym rajdu a nie w pakiecie.
Zniżka 5% od Pakietu indywidualnego lub za całą Edycję Rajdu „Dzikiego Weekendu” dla żołnierzy zaszeregowanych w 12 Dywizji Zmechanizowanej – kody uzyskujemy max 7 dni po wysłaniu wiadomości na dzikiweekend@gmail.com z treścią (st. Imię, Nazwisko, nr JW. lub nazwa). Uwaga ! jeśli osoba która uzyska zniżkę i w dniu odbioru nie będzie posiadać legitymacji służbowej przynależnej do 12 DZ, zmuszona będzie o dokonanie dopłaty według odpowiedniego terminu.
……………………………………………………………………………………………………………..
– Uczestnictwo w rajdzie w festiwalu Dziki Weekend wymaga jednokrotnej rejestracji na wszystkie wybrane (1, 2 lub 3) biegi. Rejestracja wielokrotna skutkować będzie opłatą manipulacyjną 25 PLN. Wydawany będzie jeden numer startowy oraz chip, do wykorzystania podczas wszystkich biegów festiwalu. Numer ma przypisane jedno nazwisko i pesel przez wszystkie trzy dni festiwalu.
Numer ma przypisane jedno nazwisko i jeden pesel
10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze wirtualnym (Polana Dzika) i przejść w odpowiednich godzinach start oraz metę. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową. Warunkiem udziału w rajdach jest dostarczenie wypełnionej ankiety z własnoręcznie złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w rajdzie na własną odpowiedzialność i zgody. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w rajdzie. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Uczestnicy pokonują trasę zgodnie z oznaczeniami oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy rajdu.
– Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie rajdu.
– Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego w rajdzie oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend”, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie rajdu, na trasie rajdów i terenie bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Rajdu zwanym Festiwalem DZIKI WEEKEND w 2020 roku w kwocie 10.000 PLN netto.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego dla reklamy studia, FB i innych źródeł przychodu tylko za zgodą organizatora – kontakt: dzikiweekend@gmail.com
Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć foto oraz materiałów filmowych i ich wykorzystanie dla celu promocji rajdu / festiwalu i imprez organizowanych przez organizatora. Jednocześnie wyraża zgodę na używanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie jak i po imprezie dla promocji wydarzeń i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”, firm wspierających, media i firmę „Natura Dzika” – głównych organizatorów rajdu / wydarzenia.
11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze wirtualnym (Polana Dzika) i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w każdym dniu rajdu 21 – 23. 08. 2020r. Na starcie oraz mecie rajdu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety rajdu w dniu który już jest jego ostatnim dniem startu, zwrot chipa jest obowiązkowy w ostatnim naszym dniu startowym Rajdu – kara za brak zwrotu do 23.08.2020r. wynosi 30 PLN.

 1. 12. NOCLEG:
  Organizator zapewnia bezpłatny nocleg na polanie z własnym namiotem.
  Zniżka dla uczestników w HOTELU DANA **** Szczecin, Ul. Odzieżowa – strona www.hoteldana.pl
  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  – Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez uczestnika  z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną w pakiecie za rajdy w dniach 22-23.08.20r.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia parking  na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian.

Dyrektor Rajdu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy