REGULAMIN   „FESTIWAL BIEGOWY DZIKI WEEKEND” 19-21. 08. 2022 r.

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja marszów i biegów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja aktywności w służbach mundurowych


2. ORGANIZATOR i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – Dyrektor Festiwalu,
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator
– Natura Dzika – Główny Organizator
– Aluhak – partner Główny Techniczny
KONTAKT :
e-mail: dzikiweekend@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,


3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Festiwal Biegów odbędą się w dniach 19-21 sierpnia 2022 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana oddalona 100 metrów od stadionu LA ul. Piaskowa 99, Police.

19.08.22r.  – START Biegu Głównego godz. 21:45, start Nordic Walking  godzina 21:50 , XII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – Noc 5km (wymagane czołówki lub inne źródło oświetlenia dla każdego zawodnika)

20.08.2022r.  – START godzina 12:00, XII „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy 10km.

21.08.2022r. – START EKSTREMALNEGO od godz. 11:10 – 14:30, VIII „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami na dystansie 7,5km, dodatkowa rywalizacja w VIII ”Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra.

 • TRASA.


19.08.22r.   – XII „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla 5km).
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (wymagane czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 25′ dla każdego uczestnika )
20.08.22r. – XII „Bieg Szlakiem Dzika”
Dystans: 10 km = pętla rajdu 5 km (dwie pętle po 5km = 10km) (LIMIT pokonania do 2h45′ dla każdego uczestnika)
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
21.08.2022r.  – VIII „Ekstremalny Dzikobieg”  dystans: 7,5 km ( LIMIT Czasowy 2h45′ dla uczestnika)
Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 3,5, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, woda, błoto, błotne ściany, wąwozy strome, bagna z przeprawą linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 10 MIN. (za celowe zejście z linii trasy oraz nie wykonanie polecenia zamiennego w całości przez sędziego tzw. kary)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA  (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CELOWE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

 •  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
  18.08.22r. (godz. 16:00-19:00)
  19.08.22r. (godz. 14:00 do 21:20)
  20.08.22r. (godz. 8:30 do 11:00)
  21.08.22r. ( godz. 8:00 do 10:30)
  ul. Piaskowa 99 – Polana za SP8 (biuro pakietowe)
  19.08.2022r.  – XII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”
  21.45 Start Główny Biegu                                                                                          21:50 Start Nordic Walking – wszystkie STARTY Polana obok OSiR-u, ul. Piaskowa 99,
  22:00 – zamknięcie startu biegu nocnego                                                               23:00 – dekoracje zwycięzców biegu nocnego                                                                                 23:20 – zamknięcie biegu nocnego
  20.08.2022r. – XII „Bieg Szlakiem Dzika”, VIII „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” na dystansie 10km
  12.00 – Start Główny
  14:10 – zamknięcie trasy drugiego dnia festiwalu                                                                                16:00 – dekoracje zwycięzców biegu                                                                                      17:00 – zamknięcie biegu
  21.08.2022r. – VIII „Ekstremalny Dzikobieg”, VIII „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na dystansie 7,5km.
  11.10 – 14:30 Start pierwszych uczestników, (UWAGA UCZESTNICY WYBIERAJĄ PRZYDZIAŁ CZASOWY STARTÓW)
  16.00 – zamknięcie trasy zawodów                                                                                  17:00 – dekoracje zwycięzców biegu ekstremalnego                                                      18:00 – zamknięcie FESIWALU DZIKI WEEKEND 2022

OFICJALNE WYNIKI PODAWANE ZOSTANĄ NA STRONIE: WWW.DZIKIWEEKEND.PL

 • UCZESTNICTWO
  W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:
  – Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY, WYDRUKUJĄ OŚWIADCZENIE I PODPISZĄ ORAZ DOSTARCZĄ DO BIURA (OŚWIADCZENIA ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ E-MAILOWĄ OK. 5 DNI PRZED STARTEM ”Dzikiego Weekendu 2022”) .
  (UWAGA: Zapisy do rajdu będą również możliwe w dniu 18-21.08.2022 r. w biurze zawodów, oczywiście najważniejszym warunkiem będą wolne miejsca)

Warunkiem aby zostać uczestnikiem musimy spełnić poniższe wytyczne:
–  zarejestrować się elektroniczne i dokonać opłaty startowej do dnia 01.08.2022r., godz. 23:59 włącznie, dzieci z zapewnionym medalem i gadżetem do końca dnia 01.08.2022r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY 2022.
– Ukończyliśmy 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 19-21.08.2022r. (start w rajdzie głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w rajdzie głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 19-21 sierpnia 2022 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.                                                              – Klasyfikacje drużynowe liczone będą na podstawie jednakowo wypełnionego pola podczas zgłaszania „NAZWA KLUBU”
– Edycja Nocna wymaga czołówki lub inne źródło oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w sportach wytrzymałościowych, biegach przełajowych długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności oraz starcie w biegu-ach na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów jest wymagane obowiązkowo z dowodem osobistym lub legitymacją służbową w przypadku startu w Mistrzostwach Polski kat. Służb Mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, SKW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                                                                                                            – pakiety odbieramy osobiście z podpisanym już wcześniej oświadczeniem lub wypełniamy na miejscu, zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego. Zgoda pisemna i również po zatwierdzeniu regulaminu jednoznacznie zatwierdzamy dobrowolną zgodę do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych do promocji biegów, wydarzeń oraz  materiałów reklamowych na rzecz organizatora: Stowarzyszenia Klubu Biegowego „Dzik” oraz „Naturę Dzika” organizatora głównego.
– po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
– zakaz startu na numerach i chipach innych osób nie biegnących zgodnych z danymi z rejestracji, takie osoby będą wyłaniane i będziemy wnosić o uiszczenie opłaty za start w rajdzie według terminu z regulaminu, karę ponoszą osoby oddające swój pakiet nie przepisując dla osób trzecich.


7. KATEGORIE


19.08.2022r. XII ”Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – noc 5km
NAGDODY: puchary i statuetki dzika

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety,                                                                            OPEN Nordic Walking Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Punktacja za miejsca OPEN i kat. wiekowe jest wliczona do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu 2022” (Uwaga nordic walking nie liczy się do pełnej punktacji GENERALNEJ za 3 DNI – można startować w kolejnych etapach dla uzbierania kolekcji medali)


20.08.2022r. XII ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km
NAGRODY: puchary i statuetki dzika

Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN
Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca 1 – 3,                           Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego” M i K : najlepsze 1-3 miejsca

KATEGORIE
K/M – 1 16 – 29 lat  (1993-2006)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1983-1992)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1973-1982)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1963-1972)
K/M – 5 60 lat +      (<1962)
Kategoria „drużyna”: punktują minimum 3 osoby (najlepsze trzy czasy).
Kategoria „Rodzina” Miejsca 1-3 – UWAGA jednokrotny wybór składu od roku 2022. Kategoria jest dowolna (mieszana, męska lub żeńska, liczone są najlepsze czasy dwójki członków z rodziny – ilość składu rodzinnego jest dobrowolna, nazwa drużyny rodzinnej brana jest pod uwagę w systemie po rejestracji jednolitej składni np.: Nowaki Team a nie np.: Team Nowaki, Nowaki itd.
Rodzinę do klasyfikacji zgłasza każdy sam po wpisaniu takiej samej nazwy rodziny oraz zaznaczeniu jej w kategorii.

21.08.2022r. VIII Ekstremalny Dzikobieg” dystans 7,5 km                                      NAGRODY: puchary i statuetki dzika                                                                                                                                        

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3, uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, SKW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
Kategoria Drużyna ‘’Mistrzostw Polski Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria IV Mistrzostwa Polski GRUPY AZOTY w biegu przeszkodowym – OPEN miejsca 1 – 3 K i M

KATEGORIE                                                                                                                         K/M – 1 16 – 29 lat  (1993-2006)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1983-1992)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1973-1982)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1963-1972)
K/M – 5 60 lat +      (<1962)

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)
19-21.08.2022 r.                                                                                                              PUCHAR PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY DZIKIEGO WEEKENDU ZA PIERWSZE MIEJSCA OPEN – na własność otrzymują zawodnicy po wygranych dwóch imprezach z rzędu.
OPEN 1-3 MIEJSCA K/M
K/M – 1 16 – 29 lat  (1993-2006)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1983-1992)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1973-1982)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1963-1972)
K/M – 5 60 lat +      (<1962)

 • NAGRODY
  – gwarantowane medale pamiątkowe, gadżety dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 01.08.2022r. godz. 23:59 lub po wyczerpaniu miejsc – liczy się wpłata na konto systemowe.
  – gwarantowane koszulki techniczne w biegu ekstremalnym dla uczestników, którzy zarejestrują się i opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 01.08.2022 r.

Pakiety startowe:

– czapka techniczna DZIKA w biegu 19.08.2021r. – XII  Nocny Bieg Szlakiem Dzika

– kubek DZIKA + kawa w biegu 20.08.2021 r. – XII Nocnym Biegu Szklakiem Dzika

– koszulka techniczna w biegu 21.08.2021 r. – VIII Ekstremalnym Dzikobiegu

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne, po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY lub b4sport (pomiar czasu)
19-21.08.2022r.  Festiwal 3DNI / EDYCJE (Noc, Dzień, Ekstremalny) XII „Dziki Weekend 2022” – OPŁATA ZA TRZY DNI JEST POMNIEJSZONA O ZNIŻKĘ FESTIWALU
PAKIET ZAWIERA (numer startowy, pakiet energetyczny, chip, medale po pokonaniu każdej trasy i dobiegnięciu do mety, koszulkę techniczną, kubek Dzika, czapka techniczna Dzika)
– do 30 marca 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 205 PLN
– do 15 maja 2022r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 220 PLN
– do 01 sierpnia 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 235 PLN
(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 235 PLN)
( UWAGA!!! Rejestracja w dniu zawodów zawiera PAKIET ZWYKŁY, tylko w sytuacji wolnych miejsc)
…………………………………………………………………………………………………


19.08.2022r.  XII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” i Nordic Walking 5km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, chip, pakiet na ognisko – kiełbaska i bułka, medal na mecie, czapka techniczna)

– do 30 marca 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 55 PLN
– do 15 maja 2022r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 65 PLN
– do 01 sierpnia 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 70 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99)  PAKIET ZWYKŁY,  koszt 70 PLN, pakiet może nie zawierać medalu – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
…………………………………………………………………………………………………
20.08.2022r. XII „Bieg Szlakiem Dzika”, VIII ”Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” 10 km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, grochówka wojskowa + chleb, chip, medal na mecie, kubek Dzika + kawa, woda).
– do 30 marca 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 65 PLN
– do 15 maja 2022r. -koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 70 PLN
– do 01 sierpnia 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 75 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 75 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
…………………………………………………………………………………………………
21.08.2022r. VIII „Ekstremalny Dzikobieg”, VIII „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km
PAKIET ZWYKŁY (zawiera: posiłek – zupa, chip, medal na mecie, koszulkę techniczną, woda)
– do 30 marca 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 110 PLN
– do 15 maja 2022r. -koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 125 PLN
– do 01 sierpnia 2022r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 140 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 140 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)

…………………………………………………………………………………………………
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną rejestrację – brak startu w biegach i nie odebrania pakietu do 21.08.2022 roku nie podlega zwrotowi, rozporządzenie STATUSU i uchwały zarządu Stowarzyszenia, wpłaty kierujemy jako darowizna lub po terminie 15.06.2022 r. poniesionych kosztów zamówienia na cele statutowe Stowarzyszenia. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 01.07.2022r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 25 PLN – kontakt o możliwość wpłaty i nr konta bankowego po uprzedniej informacji na e-mail.: dzikiweekend@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medale otrzymujemy wyłącznie po pokonanym dystansie danego biegu a nie w pakiecie.
Zniżka 5% od Pakietu indywidualnego lub za całą Edycję „Dzikiego Weekendu” dla żołnierzy zaszeregowanych w 12 Dywizji Zmechanizowanej – kody lub wytyczne uzyskujemy max 7 dni po wysłaniu wiadomości na dzikiweekend@gmail.com z treścią (st. Imię, Nazwisko, nr JW. lub nazwa). Uwaga ! jeśli osoba która uzyska zniżkę i w dniu odbioru pakietów nie będzie posiadać legitymacji służbowej przynależnej do 12 DZ, będzie poproszona o dokonanie dopłaty według odpowiedniego terminu.
…………………………………………………………………………………………………
– Uczestnictwo w festiwalu Dziki Weekend wymaga jednokrotnej decyzji w rejestracji na wszystkie wybrane (1, 2 lub 3) biegi. Rejestracja wielokrotna skutkować będzie opłatą manipulacyjną 25 PLN. Wydawany będzie jeden numer startowy oraz chip, do wykorzystania podczas wszystkich biegów festiwalu. Numer ma przypisane jedno nazwisko i pesel przez wszystkie trzy dni festiwalu, dwóch lub jednego biegu – uzależnione w ilu zawodnik biegnie biegach.


10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze (Polana za SP 9 ul. Piaskowa 99). Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty lub legitymację szkolną / służbową. Warunkiem udziału w biegach jest dostarczenie wypełnionej ankiety z własnoręcznie złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgód medialnych. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.
– Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Uczestnicy pokonują trasę zgodnie z oznaczeniami oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy biegu.
– Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegów.
– Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego w biegu oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend”, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie festiwalu, na trasach biegu i terenie w bliskim kontakcie bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2023 roku w kwocie 10.000 PLN netto.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego dla reklamy studia, FB i innych źródeł przychodu tylko za zgodą organizatora – kontakt: dzikiweekend@gmail.com
Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć foto oraz materiałów filmowych i ich wykorzystanie dla celu promocji biegów / festiwalu i imprez organizowanych przez organizatora. Jednocześnie wyraża zgodę na używanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie jak i po imprezie dla promocji wydarzeń i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” oraz firmy Natura Dzika (Główny Organizator Festiwalu, firm wspierających i mediów.


11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze wirtualnym (Polana za SP8 ul. Piaskowa 99) i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w każdym dniu rajdu 19 – 21. 08. 2022r. Na starcie oraz mecie rajdu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety biegu ,który w danym dniu jest jego ostatnim dniem startu. Zwrot chipa jest obowiązkowy w ostatnim naszym dniu startowym Rajdu – kara za brak zwrotu do 21.08.2022 roku wynosi 30 PLN.

 1. NOCLEG:
  Organizator ma możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów na polanie z własnym namiotem, możliwe pokoje na os. Korczaka należącym do SOSW w Policach oraz Internat Szkolny na ul. Wyszyńskiego – tylko w przypadku braku zakazów związanych z COVID-19. Kontakt z rezerwacją noclegu na nocleg.dzikiweekend@gmail.com . 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE– Festiwal odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez uczestnika  z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na mecie 19.08.2022 roku oraz na mecie i trasie w dniach 20-21.08.22 roku.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia parking  na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz ich zmian i poprawy.

Dyrektor Festiwalu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy