REGULAMIN DZIKI WEEKEND

REGULAMIN
FESTIWAL BIEGÓW W ZACHODNIOPOMORSKIM – ,,DZIKI WEEKEND 2018”
17-19. 08. 2018 r.

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja sportów w służbach mundurowych

2. ORGANIZATOR i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – dyrektor biegu,
– Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora,
– Piotr Lewandowski – delegacje, rachunki
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator Biegu
– Natura Dzika – Organizator Biegu – 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Współorganizator
– Państwowa Straż Pożarna Police – Współorganizator
– Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu
– Gmina Police – Partner Główny Biegu

KONTAKT :
e-mail: dzikiweekend@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl ,  www.kbdzik.pl

3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Zawody odbędą się w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: tzw. polana „Dzika”, 100 metrów od stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

17.08.18r.  – START godzina 21:45 , VIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – Noc 5km (obowiązkowe czołówki lub inne źródło oświetlenia)
18.08.18r.  – START godzina 12:15 ,  VIII „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy 10km, START i towarzyszą IV „Przełajowe Mistrzostwa Polski i woj. Zachodniopomorskiego Strażaków na 10 kilometrów”.
Biegi dla dzieci V „Bieg Szlakiem Małego Dzika” STARTY: przedszkolaków o godz.10:50 (ok.100m.), kl. I- III godz.10:55(ok.200-250m.),, kl. IV – VI godz.11:05(ok.400m.), kl.VII i gimnazja kl. II-III godz.11:20 (dystans 1 mila)  – w biegach dla dzieci opłata symboliczna 5 PLN
19.08.2018r. – START godz. 11:15, IV „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami 7,5km i dodatkowa rywalizacja w IV ”Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra.

4. TRASA.
17.08.18r.   –  VIII „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla).
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (obowiązkowe czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 15′ )
18.08.18r.   –  VIII „Bieg Szlakiem Dzika”, IV” Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków”.
Dystans: 10 km = pętla 5 km x 2 (LIMIT pokonania trasy 2h 30′)
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.

19.08.2018r.  –  IV „Ekstremalny Dzikobieg”  dystans: 7,5 km ( LIMIT Czasowy 2h 15 min dla zawodnika)
Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 2,7; 3,5; 4:00 i 1,2 metra, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, wozy wojskowe, woda, budynek wojenny, błoto, błotne ściany, ślizgawka,  wąwozy strome, bagna z przeprawą mostową i linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA  (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
16.08.2018r. (godz. 17:00-21:00)
17.08.18r. (godz. 16:00 do 21:10)
18.08.18r. (godz. 8:30 do 11:15)
19.08.18r. ( godz. 8:00 do 10:45)
ul. Piaskowa 99, SP8 Police (Hala Sportowa) – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

17.08.2018r.  –  VIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”
17.00 – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)
21.10 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
21.45 – Start Ostry Polana obok OSiR-u ul. Piaskowa 97,  Biegu Głównego 5 km
23.00 – wręczanie nagród
23:15 – zamknięcie biura zawodów

18.08.2018r. – VIII „Bieg Szlakiem Dzika”, IV „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” na dystansie 10km
8.30 – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)
11.15 – zamknięcie listy startowej do Biegu Głównego
10.50 – 11.30 – starty poszczególnych biegów dla dzieci w ramach  V Edycji ,,Biegu Szlakiem Małego Dzika”
12.15 – Start Ostry do Biegu Głównego oraz Przełajowych MP Strażaków – dystans 10 km
15:00 – 16.00 – PIECZENIE DZIKA – nie gwarantowane ze względu na dostępność dziczyzny ale w historii biegu zawsze dzik był podany do stołu 🙂
13:00 – 15:30  – Wydawanie obiadu
16.00 – wręczanie nagród
16.55 – zamknięcie biura zawodów
17:00-  BEZPŁATNA WYCIECZKA w 2 KIERUNKACH DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie kierunek 1: TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno oraz Trzebież; kierunek 2: Szczecin i zwiedzamy Wały Chrobrego, w ramach możliwości Zamek Książąt Pomorskich oraz Starówka.

– wycieczka dla uczestników Weekendu.

19.08.2018r. – IV „Ekstremalny Dzikobieg”, IV „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 7,5km.
8.00 – otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr 8 ul. Piaskowa 99, Police)
10.15 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.15 – Start Ostry do Biegu Głównego 1 grupy 50 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 8 minut, (UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY – ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA PIERWSZYCH 2 FAL DLA LIDERÓW WYŁONIONYCH PO RYWALIZACJI Z 2 DNI, LIDERÓW TABEL OCR Polska (po wysłaniu oświadczenia z wynikami) i zaproszonych gości).
13:00 – 15.40 – wydawanie obiadu
16.00 – wręczanie nagród
17.00 – zamknięcie biura zawodów

6. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY
(UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 17-19.08.2018 r. w biurze zawodów w dniu startu )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 10.08.2017br. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 29 lipca 2018r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY 2017 Festiwal Juniora.
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 19.08.2018r. (start w biegach głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.
– Edycja Nocna wymaga czołówki lub inne źródło oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                           – pakiety odbieramy osobiście podpisując oświadczenie oraz zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego.
– po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
– Fale zostaną ustalone po wyczerpaniu miejsc, lub odpowiednio 1 sierpnia 2018 roku – fale zostaną dostosowane do jednostek , klubów i firm – odpowiednio zapisanych i opłaconych w podobnych datach.

7. KATEGORIE
17.08.2018r. VIII ”Nocny Bieg Szlakiem dzika” – noc 5km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Punktacja za miejsca OPEN i kat. wiekowe jest wliczona do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu 2017”

18.08.2018r. VII ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km
Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN
K/M – 1 16 – 29 lat  (1989-2001)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1979-1988)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1969-1978)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1959-1968)
K/M – 5 60 lat +      (<1958)
Kategoria „Mundurowi” – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3
Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3
Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3,  Kategoria „Żandarmeria Wojskowa” – Miejsca OPEN K i M 1-3, Kategoria Pracownik Grupy Azoty – miejsca 1-3 K i M

Kategoria „drużyna”: minimum 3 osoby (do klasyfikacji liczą się najlepsze trzy miejsca). Uwaga! DRUŻYNĘ do klasyfikacji zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny w dniu odbioru pakietów 17-19.08.2018r.
Kategoria „Rodzina” Miejsca 1-3 w każdej KATEGORI – Kolejność w klasyfikacji rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez rodzinę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.
Np. Kat. M+K Rodzinna – ‘’Kowalscy’’
Mężczyzna zajął miejsce 3 Open oraz Kobieta miejsce 7 Open – Suma ich Pkt. łącznie wynosi 10.
Rodzina ‘’Nowaki’’ – Pani miejsce 2 Open a Pan uplasował się na miejscu 4. Więc miejsce 2 i 4 Open – suma ich Pkt. łącznie wynosi 6.
Zwycięzcą zostaje rodzina ‘’Nowaków’’.
Tak są liczone też PKT. w Kat. (M + M), (K + K)
Rodzinę do klasyfikacji w Kat. RODZINA (K+K), (M+M) lub (K+M) zgłasza kapitan rodziny podając imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny w dniu odbioru pakietów.

Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego” M i K : najlepsze 1-3 miejsca
Kategoria Przedszkolaki miejsca 1-3
Kategoria Klasy I-III miejsca 1-3
Kategoria Klasy IV-VI miejsca 1-3
Kategoria Klasy VII i Gimnazjum kl. II-III miejsca 1-3

19.08.2018r. Ekstremalny 7,5 km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3 uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
Kategoria Drużyna ‘’MP Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Mistrzostwa Polski GRUPA AZOTY w biegu przeszkodowym

K/M – 1 16 – 29 lat  (1989-2001)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1979-1988)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1969-1978)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1959-1968)
K/M – 5 60 lat +      (<1958)

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)
17-19.08.2018r. PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY PUCHAR DZIKIEGO WEEKENDU
OPEN 1-3 MIEJSCA K/M
K/M – 1 16 – 29 lat  (1989-2001)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1979-1988)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1969-1978)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1959-1968)
K/M – 5 60 lat +      (<1958)

8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 29.07.2018r.
– gwarantowane LEGGINSY BIEGOWE w biegu ekstremalnym dla zawodników, którzy zarejestrują się i opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 29.07.2018 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)
– pierwsza trójka zwycięzców w Biegu Głównym w dniu 18.08.2018r. w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „Dzika”, nagrody finansowe w postaci Voucherów.
– wśród uczestników poszczególnych biegów wręczymy drogą szczęścia nagrody rzeczowe, vouchery.
– Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MP Strażaków, MP Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób w „Ekstremalnym Dzikobiegu”, 3 osób „Bieg Szlakiem Dzika” lub cały Dziki Weekend), liczą się najlepsze miejsca M/K OPEN)
– Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych i strażaków.
– Najstarszy i Najmłodszy uczestnik biegu głównego, Puchar Specjalny „Siła i Wierność”- (dla wielokrotnego uczestnika imprezy), Puchar „Szczęśliwy Dzik” (wyłoniony drogą tzw. szczęścia).
3 Edycje – nagradzamy po z sumowaniu ilości punktów, nagradzamy Pucharami „Dzika” 1-3 miejsca OPEN M/K, miejsca Pierwsze „Kryształowy PUCHAR i Dzika” oraz nagrody Finansowe, Puchary za wszystkie Kategorie Wiekowe

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY

17-19.08.2018r.  3DNI /EDYCJE (Noc, Dzień, Ekstremalny) „Dziki Weekend 2018”
( Pakiet zawiera: Nr startowy, pakiet na posiłek (obiad domowy) x 2, talon na dzika, chip, medale na mecie x 3, legginsy sportowe, czapka sportowa, pakiet na ognisko, gadżet – pamiątka, torba)

– do 26 stycznia 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) 155PLN
– do 26 kwietnia 2018r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny)169PLN
– do 29 lipca 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) 189PLN
(od 30 lipca i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 200PLN)

( UWAGA!!! od daty 30.07.18r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERAJĄ LEGGINSÓW SPORTOWYCH W PAKIECIE STARTOWYM, CZAPKI ,GADŻETU I BRAK MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH)
………………………………………………………………………………………………………………

17.08.2018r.  VIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” 5km
– do 26 stycznia 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 40 PLN
– do 26 kwietnia 2018r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc)50 PLN
– do 29 lipca 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc 60 PLN
(od 30 lipca 2018r. i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 60 PLN)
( UWAGA!!! od daty 30.07.18r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PAMIĄTKI W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU
……………………………………………………………………………………………………………………….

18.08.2018r.  VIII „Bieg Szlakiem Dzika”, IV ”Przełajowe Mistrzostwa Polski i Województwa Strażaków” 10km
( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na obiad (dwa dania i kompocik), talon na dzika, chip, medal na mecie, PAMIĄTKA i GADŻET IMPREZY CZAPKA, torba)

– do 26 stycznia 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) 55PLN
– do 26 kwietnia 2018r. -koszt udziału jednego zawodnika (Dzień)65PLN
– do 29 lipca 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dzień) 70PLN
(od 30 lipca i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 70PLN)
( UWAGA!!! od daty 30.07.18r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PAMIĄTKI W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)

……………………………………………………………………………………………………………………….
19.08.2018r.  IV „Ekstremalny Dzikobieg”, IV „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km
( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na obiad dwudaniowy), chip, medal na mecie, legginsy sportowe z logo imprezy, gadżet, woda, torba)

– do 26 stycznia 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 89PLN
– do 26 kwietnia 2018r. -koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny)99PLN
– do 29 lipca 2018r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 109PLN
(od 30 lipca i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 120PLN)
( UWAGA!!! od daty 30.07.18r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA legginsów sportowych W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)
…………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślą rejestrację. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 20.07.2018 r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 15 PLN – kontakt o możliwość wpłaty i nr konta bankowego po uprzedniej informacji na e-mail.: dzikiweekend@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medal otrzymujemy wyłącznie po pokonanym biegu a nie w pakiecie.

Zniżka 7% od Pakietu za całą Edycję „Dzikiego Weekendu” dla żołnierzy zaszeregowanych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej – kody uzyskujemy po (72h) po wysłaniu wiadomości na dzikiweekend@gmail.com z treścią (st. Imię, Nazwisko, garnizon). Uwaga ! jeśli osoba która uzyska zniżkę i w dniu odbioru nie będzie posiadać legitymacji służbowej przynależnej do 12BZ Szczecin, zmuszona będzie o dokonanie dopłaty według odpowiedniego terminu.
……………………………………………………………………………………………………………..

  • – Uczestnictwo w festiwalu dziki weekend wymaga jednoczesnej rejestracji na wszystkie wybrane (1, 2 lub 3) biegi. Rejestracja wielokrotna skutkować będzie opłatą manipulacyjną 20PLN. Wydawany będzie jeden numer startowy oraz chip, do wykorzystania podczas wszystkich biegów festiwalu. Numer ma przypisane jedno nazwisko i pesel przez wszystkie trzy dni festiwalu.

Numer ma przypisane jedno nazwisko i pesel 10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową.  —– Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgody. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend”, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie imprezy, na trasie biegów i terenie Festiwalu bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2019 roku w kwocie 10.000 PLN.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego tylko za zgodą organizatora – kontakt: dzikiweekend@gmail.com

Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i ich wykorzystanie dla celu promocji imprezy w czasie jak i po imprezie.

11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w każdym dniu startów 17 – 19. 08. 18r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety, zwrot chipa jest obowiązkowy w ostatnim naszym dniu startowym Festiwalu – kara za brak zwrotu do 19.08.2018r. wynosi 50PLN.
12. NOCLEG:
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w ramach Całego Pakietu startowego „Dziki Weekend 17-19.08.2018” dla pierwszych 250 opłaconych osób,
Rejestracja noclegu po rejestracji i opłacie biegów, kontakt: nocleg.dzikiweekend@gmail.com – liczy się kolejność rejestracji i zgłoszeń.

Zniżka dla biegaczy 5% w HOTELU DOBOSZ*** Police, Ul. Wróblewskiego 1, 72-010 Police – strona www.hoteldobosz.ue

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 18-19.08.18r.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości 200 miejsc, internat szkolny Police – na podstawie REZERWACJI,
– Nagrody i puchary nie odebrane w dniu imprezy po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane na stołówce SP8 (domowy obiad -2 dania) i w dniu 18.08.18r. przewidziany dodatkowo poczęstunek z dzika. W dniu 17.08. po biegu nocnym przewidziane ognisko i regeneracyjny posiłek w plenerze.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy