KOŁOBRZEG 28.07.2018r.

„Dziki Rejs” i „Dziki Weekend – Grupa Azoty 2018” w Kołobrzegu.