Regulamin Mocna Piątka dla MISTRZA – bieg dla dzieci niepełnosprawnych

Regulamin  „Mocna Piątka dla Mistrza”

REGULAMIN
21. 08. 2021

⦁ CEL RAJDU

– popularyzacja marszów, rajdów na terenie utwardzonym przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej dla dzieci niepełnosprawnych
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami dostosowanymi do niepełnosprawności
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja i integracja społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi na wózkach oraz z umiarkowaną niepełnosprawnością
– rozwój imprez rekreacyjnych w Powiecie Polickim z dziećmi niepełnosprawnymi i rozwijanie współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
 odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich rajdów: polana / boisko obok stadionu LA ul. Piaskowa 99 za SP8, Police.
21.08.2021r. – START godz. 10:00 – 10:40. Otwarte dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja startowa
Start w rajdzie jest bezpłatny z pakietem 25 osób (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem + kat. Opiekun zawodnik)
 
⦁ TRASA
21.08.2021r.  –  Bieg „Mocna Piątka dla Mistrza” trasa po utwardzonym asfalcie / betonie z przeszkodami do pokonania na wózkach inwalidzkich oraz siłowych startujących dzieci z „Opiekunem zawodnikiem” – uwaga dzieci sprawniejsze mają możliwość pokonania przeszkody małe siłowe.
Przeszkody: opony, słupki, woda (kurtyna), ścianki, liny, itd..
 
⦁ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
19.08.21r. (godz. 15:00-20:00)
20.08.21r. (godz. 14:00 do 22:00)
21.08.21r. (godz. 8:30 do 11:00)
22.08.21r. ( godz. 8:00 do 10:30)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP 8 (biuro wirtualne i pakietowe)

W dniu  21.08.2021 roku
10.00 – 10:40 Start Biegu Głównego
10:45 – zamknięcie trasy rajdu ekstremalnego dzieci
 
⦁ UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat brak dla pierwszych 25 osób, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik MOCNA PIĄTKA (UWAGA: Zapisy do rajdu będą również możliwe w dniu 19-22.08.2021 r. w biurze (Polana za SP8 ul. Piaskowa 99 w Policach), w dniu startu – jeśli będą wolne miejsca startowe )
  –  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 31.07.2021r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 31.07.2021r..
 • Start dzieci w dniu 21 sierpnia 2021r. dzieci do wieku 18 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego oraz start razem na całym dystansie. Rejestrując się i startując w „Mocna Piątka dla Mistrza” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy, Stowarzyszenia SKB Dzik i Natura Dzika.
 • ⦁ KATEGORIE 
  21.08.2021r. Rajd ekstremalny zwany „Mocna Piątka dla Mistrza”
  liczy się ukończenie. Nagradzanie za uczestnictwo a nie miejsce, każdy z dzieci będzie MISTRZEM !!!
   

Wyniki o-line na www.dzikiweekend.pl i www.b4sport.pl
 
⦁ NAGRODY

 • gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych do dnia 31.07.2021r. lub do wyczerpania miejsc 25 osób (liczy się data rejestracji i kolejność)

⦁ OPŁATY
21.08.2021r.  – Rajd zwany „Mocna Piątka dla Mistrza”– START BEZPŁATNY

 • do 31.07.2021r. i w dniu rajdu opłata wynosi – 0 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, pamiątka z imprezy, coś słodkiego)
( UWAGA!!! od daty 31.07.21r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)

 UWAGA — DOKONUJEMY START PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK „MOCNA PIĄTKA”


⦁ BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze wirtualnym zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację o niepełnosprawności oraz jej numer. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w tym biegu razem z opiekunem i podpisaną zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
 • Uczestnicy idą i biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie rajdu.
 • Do udziału w biegu nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego ( dotyczy 99,99 % opiekunów).
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika/opiekuna.
  ⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. – uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w rajd – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne i wyrażenie zgody na publikację – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne rajdu, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
 • Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
                                                                                               Z poważaniem,
                                                                                               Organizatorzy