REGULAMIN – POLIGON

REGULAMIN
„EKSTREMALNY DZIKOBIEG – EDYCJA POLIGON”
30. 06. 2019 r.

 

 1. CEL ZAWODÓW
  – popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
  – popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
  – zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
  – promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
  – rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
  – popularyzacja sportów w służbach mundurowych
 2. ORGANIZATOR BIEGU i KONTAKT
  – Wojciech Bobrowski – Dyrektor Biegu,
  – Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator Biegu
  – Natura Dzika – Organizator Biegu                                                                                                 – EXTREM WEEKEND – Współorganizator
  – Fundacja LAS i WODA – Organizator Extrem Weekend
  – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko – Partner Biegu

KONTAKT :
e-mail: kbdzik@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,

 

 1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
  Zawody odbędą się w dniu 30 czerwca 2019 r. w miejscowości m. Jaworze ( Poligon Drawski), woj. zachodniopomorskie
  START oraz META wszystkich biegów: Strzelnica na Jaworzu (Poligon – Drawsko Pomorskie).
  30.06.19 r.  –

START JUNIOR godzina 10:15, „Ekstremalny Junior – edycja poligon” bieg przełajowy z przeszkodami 7-12 lat dystans ok. 400 metrów, 13-16 lat dystans ok. 1,5 – 2 km.

START VIP godzina 11:15, EKSTREMALNY DZIKOBIEG VIP – edycja poligon” bieg przełajowy z przeszkodami ok. 1,5 – 2 km (wersja like)

START GŁÓWNY godzina 12:15 , „EKSTREMALNY DZIKOBIEG – edycja poligon” bieg przełajowy z przeszkodami 7,5km,

Imprezie towarzyszy już II wydarzenie „EXTREM WEEKEND” 28-30.06.2019r. – zawody strzeleckie”.

 1. TRASA.
  Jedna pętla o długości 7-8km z przeszkodami.
  Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, jeziora, rowki z małą i dużą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
  Dystans: 7-8 km głównie przez las.
  Przeszkody m.in.: rowy, ściany 2,5; 2,7; 3,5; 4:00 i 1,2 metra, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z zadaniem ???, druty, wozy wojskowe, woda, błoto, błotne ściany, jeziora, wąwozy strome, bagna z przeprawą linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.

⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 15 MIN. NIE POKONANIE PRZESZKODY I UNIKNIĘCIA KARY ZAMIENNEJ PODYKTOWANEJ PRZEZ SĘDZIEGO (żółta flaga / kartka)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA  ( czerwona flaga / kartka – ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY29.06.19r. (godz. 18:30 do 20:15 – Sobota wjazd na Poligon tylko od strony Kamień Pomorski)
  30.06.19r. ( godz. 7:30 do 11:30) (DZIECI i VIP max do godz. 10:00)
  Jaworze Strzelnica – Poligon Drawski – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH i STARTY BIEGÓW

30.06.2019r. – „Ekstremalny Dzikobieg – edycja poligon” w biegu ekstremalnym na 7,5km.
7.30 – otwarcie biura zawodów (Strzelnica Jaworze)
11.30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
10.15 – START JUNIOR – Pierwsza FALA

11:15 – START OSTRY VIP – Pierwsza FALA

12:15 – START OSTRY DO BIEGU GŁÓWNEGO 1 GRUPA 45 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 8 minut, (UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY – ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA PIERWSZEJ FALI DLA LIDERÓW OCR i OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ ORGANIZATORA).

14:00 – 16.00 – wydawanie posiłku
16.00 – wręczanie nagród
16.30 – zamknięcie biura zawodów

 

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link „ExDzik poligon”
(UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 30.08.2019 r. w biurze zawodów w dniu startu )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 16.06.2019r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 16 czerwca 2019r. na www.dzikiweekend.pl – Link link „ExDzik poligon” zapisy dzieci.
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 29.06.2019r. (start w biegach głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 29 czerwca 2019 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty – pakiety odbieramy osobiście podpisując oświadczenie oraz zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego.
– po wyczerpaniu miejsc, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
– Fale wybieramy w formularzu i nie ma możliwości zmiany po rejestracji.

UWAGA !!! Zakaz startu na numerach startowych i chipach innych osób zgodnych z danymi z rejestracji, takie osoby będą wyłaniane i będziemy wnosić o uiszczenie opłaty za start według terminu z regulaminu ostatniego, karę ponoszą osoby oddające swój pakiet nie przepisując dla osób trzecich.

 1. KATEGORIE

30.06.2019r.
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Drużyna I-III miejsca

Kategorie miejsce I nagradzane
K/M – 1 16 – 29 lat  (1990-2000)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1980-1989)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1970-1979)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1960-1969)
K/M – 5 60 lat +      (<1959)
Kategoria „Mundurowi” – Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3
Dzieci miejsce I-III Chł. i Dzw. (7-12 lat i 13-16 lat)

VIP: miejsca I-III OPEN

 

 1. NAGRODY
  – gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 16.06.2019r.
  – gwarantowane KOSZULKI BIEGOWE w biegu ekstremalnym dla zawodników, którzy zarejestrują się i opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg – edycja poligon”.
  – Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób w „Ekstremalnym Dzikobiegu – edycja poligon”.
 2. OPŁATY

Wpłaty automatyczne po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ExDzik poligon

30.06.2019r.   „Ekstremalny Dzikobieg – edycja poligon” – bieg ekstremalny na 7,5km z przeszkodami.

PAKIET ZWYKŁY BIEG GŁÓWNY (zawiera:, pakiet na posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, gadżet – pamiątka, torba)

PAKIET MAX ( zawiera PAKIET ZWYKŁY + koszulka biegowa)

– do 10 maja 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET ZWYKŁY 89 PLN lub PAKIET MAX 99 PLN
– do 16 czerwca 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET ZWYKŁY 100 PLN lub PAKIET MAX 115 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów PAKIET ZWYKŁY to koszt 120 PLN, pakiet może nie zawierać medalu i jest bez koszulki biegowej)

 

PAKIET VIP dystans 1,5 – 2 km (zawiera:, pakiet na posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, gadżet – pamiątka, torba)

PAKIET MAX ( zawiera PAKIET ZWYKŁY + koszulka biegowa)

– do 10 maja 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET ZWYKŁY 79 PLN lub PAKIET MAX 90 PLN
– do 16 czerwca 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET ZWYKŁY 89 PLN lub PAKIET MAX 100 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów PAKIET ZWYKŁY to koszt 110 PLN, pakiet może nie zawierać medalu i jest bez koszulki biegowej)

 

PAKIET JUNIOR (zawiera:, pakiet regeneracyjny, chip, medal na mecie, czapka, gadżet – pamiątka, torba)

– do 10 maja 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET 45 PLN
– do 16 czerwca 2019r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) PAKIET 60 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów PAKIET ZWYKŁY to koszt 60 PLN, pakiet może nie zawierać medalu i jest bez czapki)

 

…………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną rejestrację – brak startu i nieodebrania pakietu nie podlega zwrotowi po biegu, rozporządzenie wpłaty kierujemy jako darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 30.05.2019 r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 20 PLN – kontakt o możliwość wpłaty i nr konta bankowego po uprzedniej informacji na e-mail.: kbdzik@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medal otrzymujemy wyłącznie po pokonanym biegu a nie w pakiecie.
……………………………………………………………………………………………………………..

 1. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
  – Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową.  —– Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgody. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  – Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
  – Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
  – Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegu.
  – Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
  – Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
  – Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dzika” i nazwy, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie imprezy, na trasie biegów i terenie Festiwalu bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji w 2020 roku w kwocie 10.000 PLN.
  – Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego tylko za zgodą organizatora – kontakt: kbdzik@gmail.com

Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i ich wykorzystanie dla celu promocji imprezy w czasie jak i po imprezie.

 1. POMIAR CZASU
  Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w dniu startu 30. 06. 19r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
  Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety, zwrot chipa jest obowiązkowy w dniu startowym – kara za brak zwrotu do 30.06.2019r. wynosi 50PLN.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  – Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
  – Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 30.06.19r.
  – Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 10 ratowników medycznych), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
  – Nagrody i puchary nie odebrane w dniu imprezy po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.
  – Organizator zapewnia parking na terenie i w pobliżu strzelnicy JAWORZE. DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie.
  – Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po biegach serwowane w okolicach Startu.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy