Odbieranie PAKIETÓW I MIEJSCE STARTU

Odebranie pakietów jest od czwartku,
polana za SP8 ul. Piaskowa 99 lub przystanek ostatni – Nowa Pętla .

START W TYM SAMYM MIEJSCU