Kochani czas płynie bardzo szybko ale listy uzupełniają się jeszcze szybciej,
mamy już na nocny i dzienny VIII „Bieg Szlakiem Dzika” 2/3 zapełnionych limitów.