REGULAMIN DZIECI

Regulamin Zawodów „Festiwal Juniora – Magnolia”

V ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” i II „Ekstremalny Junior”

REGULAMIN

18-19. 08. 2018 r.

 • CEL ZAWODÓW

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim

 • ORGANIZATOR i KONTAKT

– Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu

–  Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora ,

– Justyna Rutkowska – biuro

– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” – Organizator Biegu       

– NATURA DZIKA  – Organizator Biegu                                                         

– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Główny Współorganizator                                         

– Państwowa Straż Pożarna Police – Główny Współorganizator                                                

– Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu

– Gmina Police – Partner Biegu

KONTAKT e-mail:biegszlakiemdzika@gmail.com

Strona:  www.kbdzik.pl

 • TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 18-19 sierpnia 2018 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

18.08.2018r. – START godz. 10:45 Otwarte Biegi dla Dzieci – obowiązkowa rejestracja i symboliczna opłata

19.08.2018r. – START godz. 10:00 bieg z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km – start płatny z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem)

 • TRASA

18.08.2018r.  –  V ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa przedszkolaki od 100 metrów , klasy VII i  gimnazjum kl. II-III dystans 1 mila.

19.08.2018r.  –   II ”Ekstremalny Junior” trasa z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km .

Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, ściany, liny, KTO Rosomak itd.

 • PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

16.08.18r. (godz. 17:00 do 21:00)

17.08.18r. (godz. 16:00 do 21:10)

18.08.18r. (godz. 8:30 do 10:15)

19.08.18r. ( godz. 8:00 do 9:30)

 • ul. Piaskowa 99, SP8 w Police – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

18.08.18r. – godz.17:00 odjazd z przystanku MZK z pod OSiR Police, ul . Piaskowa 97 od polany Festiwalu ok. 300 metrów –  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno Trzebież,  KURS 2 autokar kieruje się na Szczecin: zamek Książąt Pomorskich, Starówka i Wały Chrobrego – wycieczka dla uczestników Weekendu. 

 

W dniu  19.08.2018 roku

 9:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego

 10.10 – Start Ostry do Ekstremalnego JUNIORA 1 grupa 30 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1,2,3,4,5 –  dzieci 6 – 10 lat, Fala 6 do …– dzieci 11 – 16 lat)

   11:30 – wydawanie obiadu – polana

   12.30 – wręczanie nagród

 • UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 17-19.08.2018 r. w biurze zawodów w dniu startu )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 31.07.2018r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 29 lipca 2018 r.
– Start dzieci w dniu 18 sierpnia 2018r. dzieci do wieku 16 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując się i startując w „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy.
– Start dzieci w dniu 19 sierpnia 2018r. pod opieką dorosłego w czasie biegu. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 6 rok życia do 18 sierpnia 2018 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.

 • KATEGORIE 

18.08.2018r.  V ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki PRZEDSZKOLAKI

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 1-3

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 4-6

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki SP klasy 7 i Gimnazjum 2-3

 

19.08.2018r.  II„Ekstremalny Junior”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 10 lat

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki od 11 do 15 lat

 • NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 29.07.2018r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

 • OPŁATY

18.08.2017r.  – V „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START PŁATNY

– do 29.03.2018r. opłata wynosi – 5 PLN

– do 29.07.2018r. i w dniu zawodów opłata wynosi – 10 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.1), coś słodkiego)

( UWAGA!!! od daty 29.07.18r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 250 opłaconych)

 

19.08.2018r.  –  „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY

– do 29.03.2018r. opłata wynosi – 25 PLN

– do 29.07.2018r.  i  w dniu zawodów opłata wynosi – 35 PLN

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie (PUZZLE cz.II), posiłek – zupa.

( UWAGA!!! od daty 29.07.18r. – ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE, brak rejestracji po uzyskaniu limitu 250 opłaconych)

 

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  –                                             -uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych                                                                     – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy