REGULAMIN DZIKI REJS – Kołobrzeg

DZIKI REJS – KOŁOBRZEG
11. 08. 2018 r.

1. CEL ZAWODÓW
– Bieg Charytatywny mający na celu przedstawienia problemu i namawiania do badań onkologicznych , WALKA Z RAKIEM
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Miasta Kołobrzeg oraz walorów przyrodniczych w Kołobrzegu.
– rozwój przeszkodowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja sportów w służbach mundurowych

2. ORGANIZATOR, PARTNERZY i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – dyrektor biegu,
– Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora,
– Piotr Lewandowski – delegacje, rachunki
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator Biegu
– Natura Dzika – Organizator Biegu
– Pomorze Zachodnie i Miasto Kołobrzeg – Partner Biegu
– Stowarzyszenie Niebieski Motyl – Festiwal „Wszystkie Ręce na Pokład”
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

KONTAKT :
e-mail: naturadzika.wb@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,

3. TERMIN, MIEJSCE I NAZWY
Zawody odbędą się w dniu 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości m. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: tzw. plaża „Dzika”, plaża przy RESTAURACJI „KAMIENNY SZANIEC” ul Sułkowskiego-Fredry ok. 500 metrów od MOLO w Kołobrzegu.

11.08.2018r. – START godz. 11:00, Pierwszy „Dziki Rejs” trasa z przeszkodami 5km i dodatkowa rywalizacja w Pierwszych ”Mistrzostwach Województwa Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na 5 kilometrów.

4. TRASA.
11.08.2018r. – I „Dziki Rejs” dystans: 5 km ( LIMIT Czasowy 2h dla zawodnika)
Przeszkody: ściany 2,5; 2,7; 3,5; 1,2 metra, morze, przeszkody w morzy, liny, podbiegi po plaży, opony,, druty, woda, błoto, bagna, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
11. 08. 18 r. ( godz. 8:00 do 10:30) (plaża przy starcie – plaża przy RESTAURACJI „KAMIENNY SZANIEC” ul Sułkowskiego-Fredry )
– WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

11.08.2018r. – I „Dziki Rejs”, I „Mistrzostwa Województwa Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 5km.
8.00 – otwarcie biura zawodów (plaża przy RESTAURACJI „KAMIENNY SZANIEC” ul Sułkowskiego-Fredry)
10.30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.00 – Start Ostry do Biegu Głównego 1 grupy 30 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 10 minut, (UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY – ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA PIERWSZEJ FALI DLA LIDERÓW I ZAWODNIKÓW KLUBU SKB Dzik i ZAPROSZONYCH GOŚCI).
13:00 – 15.40 – wydawanie posiłku
16.00 – wręczanie nagród
17.00 – zamknięcie biura zawodów

6. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY
(UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 11.08.2018 r. w biurze zawodów w dniu startu )
– Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 28. 07. br.
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 11. 08. 2018 r. (start w biegu głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy w przedziale 12 – 16 roku życia w dniu 11 sierpnia 2018 r. mogą biec razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych i przeszkodowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MW kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
– pakiety odbieramy osobiście podpisując oświadczenie oraz zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego do wykorzystania przez organizatora.
– po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.

7. KATEGORIE

11.08.2018r. Dziki Rejs – bieg ekstremalny na 5km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Województwa Służb Mundurowych
– Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3 uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
K/M – 1 16 – 29 lat (1989-2002) – 1 miejsce K i M
K/M – 2 30 – 39 lat (1979-1988) – 1 miejsce K i M
K/M – 3 40 – 49 lat (1969-1978) – 1 miejsce K i M
K/M – 4 50 lat + ..     ( => -1968) – 1 miejsce K i M

8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 20.07.2018r.
– gwarantowane KOSZULKI TECHNICZNE dla zawodników, którzy zarejestrują się i startowe uwzględniając wpłatę do dnia 20.07.2018 r.
– pierwsza trójka zwycięzców w Biegu Głównym w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „Dzika”, nagrody finansowe w postaci Voucherów.
– wśród uczestników poszczególnych biegów wręczymy drogą szczęścia nagrody rzeczowe, vouchery.
– Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MW Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób), liczą się najlepsze miejsca 2M i 1K w kategorii OPEN)
– Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych.

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY

11.08.2018r. I „Dziki Rejs”, I „Mistrzostwa Województwa Służb Mundurowych” 5km
( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, Koszulkę sportową z logo imprezy, gadżet, woda, torba)

– do 26 kwietnia 2018 r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 95 PLN
– do 26 maja 2018 r. -koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 99 PLN
– do 20 lipca 2018 r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 120 PLN
(od 21 lipca i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 120 PLN – uwaga pakiet od dnia 21 lipca nie zapewnia w 100% medalu i brak koszulki technicznej)
( UWAGA!!! od daty 21.07.18 r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów NIE ZAWIERAJĄ koszulki sportowej w PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU ( zapewniamy dla 120 osób opłaconych) – do 21 lipca 2018 r. lub do wyczerpania 120 osób.
…………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną decyzję rejestracji. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 0107.2018r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 15 PLN
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medal otrzymujemy wyłącznie po pokonanym biegu a nie w pakiecie.
……………………………………………………………………………………………………………..
10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową. —– Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgody. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend” oraz „Dziki Rejs”, w celu rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie imprezy, na trasie biegów i terenie Festiwalu bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady. Zakazujemy roznoszenia reklam nośnych(ulotki, plakaty, gadżety), stojących oraz różnego rodzaju nośników – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2019 roku.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego tylko za zgodą organizatora – kontakt: biegszlakiemdzika@gmail.com

11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w dniu startu 11. 08. 18r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety, zwrot chipa jest obowiązkowy– kara za brak zwrotu do 11. 08. 2018r. wynosi 50 PLN.

12. NOCLEG:
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w ramach „Dzikiego Rejsu 11.08.2018” dla pierwszych 100 opłaconych osób – nocleg na hali sportowej w MOSiR Kołobrzeg,
Rejestracja noclegu po zapisaniu się i opłacie biegów, kontakt: nocleg.dzikirejs@gmail.com – liczy się kolejność rejestracji i zgłoszeń
UWAGA – TYTUŁ e-maila – „DZIKI REJS” imię, Nazwisko i rok urodzenia.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 11.08.18r.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości 100 miejsc w hali MSiR w Kołobrzegu,
– Nagrody i puchary nie odebrane w dniu imprezy po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.
– Organizator zapewnia DEPOZYT, znajdujący się na PLAŻY W DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane w pobliżu startu w dniu 11.08.18r.,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
Z poważaniem,
Organizatorzy