REGULAMIN DZIKI REJS – Kołobrzeg

DZIKI REJS – KOŁOBRZEG
11. 08. 2018 r.

1. CEL ZAWODÓW
– Bieg Charytatywny mający na celu przedstawienia problemu i namawiania do badań onkologicznych , WALKA Z RAKIEM
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Miasta Kołobrzeg oraz walorów przyrodniczych w Kołobrzegu.
– rozwój przeszkodowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja sportów w służbach mundurowych

2. ORGANIZATOR, PARTNERZY i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – dyrektor biegu,
– Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora,
– Piotr Lewandowski – delegacje, rachunki
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator Biegu
– Natura Dzika – Organizator Biegu
– Miasto Kołobrzeg – Partner Główny Biegu
– Stowarzyszenie Niebieski Motyl – Festiwal „Ręce na Pokład”
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

KONTAKT :
e-mail: naturadzika.wb@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,

3. TERMIN, MIEJSCE I NAZWY
Zawody odbędą się w dniu 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości m. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: tzw. plaży „Dzika”, ok. 500 metrów od MOLO w Kołobrzegu – dokładne miejsce startu przedstawimy na mapie do 1 czerwca 2018r.

11.08.2018r. – START godz. 11:00, I „Dziki Rejs” trasa z przeszkodami 5km i dodatkowa rywalizacja w I ”Mistrzostwach Województwa Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na,5 kilometrów.

4. TRASA.
11.08.2018r. – I „Dziki Rejs” dystans: 5 km ( LIMIT Czasowy 2h dla zawodnika)
Przeszkody: ściany 2,5; 2,7; 3,5; 1,2 metra, morze, przeszkody w morzy, liny, podbiegi po plaży, opony,, druty, woda, błoto, bagna, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
10.08.18r. (godz. 17:00 do 21:00) ( MOSiR w Kołobrzegu, ul. Łupowskiego 38 )
11.08.18r. ( godz. 8:00 do 10:30) (plaża przy starcie – miejsce wskażemy max do 1 czerwca 2018 roku)
– WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

11.08.2018r. – I „Dziki Rejs”, I „Mistrzostwa Województwa Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 5km.
8.00 – otwarcie biura zawodów (Plaża przy starcie)
10.30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
11.00 – Start Ostry do Biegu Głównego 1 grupy 50 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 8 minut, (UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG ZAPISÓW ELEKTRONICZNY – ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA PIERWSZEJ FALI DLA LIDERÓW I ZAWODNIKÓW KLUBU SKB Dzik i ZAPROSZONYCH GOŚCI).
13:00 – 15.40 – wydawanie posiłku
16.00 – wręczanie nagród
17.00 – zamknięcie biura zawodów

6. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY
(UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 11.08.2018 r. w biurze zawodów w dniu startu )
– Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 31.07.2017br. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 20 lipca 2018r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY
– Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 11.08.2018r. (start w biegu głównych)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy w przedziale 13 – 16 roku życia w dniu 11 sierpnia 2018 r. mogą biec razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych i przeszkodowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MW kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
– pakiety odbieramy osobiście podpisując oświadczenie oraz zgody na publikacje zdjęć z imprezy i materiału filmowego do wykorzystania przez organizatora.
– po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.

7. KATEGORIE

11.08.2018r. Dziki Rejs – bieg ekstremalny na 5km
OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Województwa Służb Mundurowych
– Kobiety miejsca 1 – 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3 uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)
Kategoria Drużyna ‘’MW Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategorie Wiekowe:
K/M – 1 16 – 29 lat (1989-2002)
K/M – 2 30 – 39 lat (1979-1988)
K/M – 3 40 – 49 lat (1969-1978)
K/M – 4 50 – 59 lat (1959-1968)
K/M – 5 60 lat + ( => ;1958)

8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 20.07.2018r.
– gwarantowane KOSZULKI TECHNICZNE dla zawodników, którzy zarejestrują się i startowe uwzględniając wpłatę do dnia 20.07.2018 r.
– pierwsza trójka zwycięzców w Biegu Głównym w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „Dzika”, nagrody finansowe w postaci Voucherów.
– wśród uczestników poszczególnych biegów wręczymy drogą szczęścia nagrody rzeczowe, vouchery.
– Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MW Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób), liczą się najlepsze miejsca 2M i 1K w kategorii OPEN)
– Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych.

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY

11.08.2018r. I „Dziki Rejs”, I „Mistrzostwa Województwa Służb Mundurowych” 5km
( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, Koszulkę sportową z logo imprezy, gadżet, woda, torba)

– do 26 kwietnia 2018 r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 95 PLN
– do 26 maja 2018 r. -koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 99 PLN
– do 20 lipca 2018 r. – koszt udziału jednego zawodnika (Dziki Rejs) 120 PLN
(od 21 lipca i w dniu startu opłaty w biurze zawodów 140 PLN – uwaga pakiet od dnia 21 lipca nie zawiera medalu i koszulki technicznej)
( UWAGA!!! od daty 21.07.18 r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów NIE ZAWIERA koszulki sportowej W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)- do 20 lipca 2018 r.
…………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną decyzję rejestracji. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 0107.2018r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 15 PLN
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medal otrzymujemy wyłącznie po pokonanym biegu a nie w pakiecie.
……………………………………………………………………………………………………………..
10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową. —– Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgody. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend” oraz „Dziki Rejs”, w celu rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie imprezy, na trasie biegów i terenie Festiwalu bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady. Zakazujemy roznoszenia reklam nośnych(ulotki, plakaty, gadżety), stojących oraz różnego rodzaju nośników – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2019 roku.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego tylko za zgodą organizatora – kontakt: biegszlakiemdzika@gmail.com

11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w dniu startu 11. 08. 18r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety, zwrot chipa jest obowiązkowy– kara za brak zwrotu do 11. 08. 2018r. wynosi 50 PLN.

12. NOCLEG:
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w ramach „Dzikiego Rejsu 11.08.2018” dla pierwszych 150 opłaconych osób – nocleg na hali sportowej w MOSiR Kołobrzeg,
Rejestracja noclegu po zapisaniu się i opłacie biegów, kontakt: nocleg.dzikirejs@gmail.com – liczy się kolejność rejestracji i zgłoszeń
UWAGA – TYTUŁ e-maila – „DZIKI REJS” imię, Nazwisko i rok urodzenia.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. – Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 11.08.18r.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości 200 miejsc w hali MSiR w Kołobrzegu,
– Nagrody i puchary nie odebrane w dniu imprezy po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.
– Organizator zapewnia DEPOZYT, znajdujący się na PLAŻY W DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane w pobliżu startu w dniu 11.08.18r.,
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.
Z poważaniem,
Organizatorzy