JUNIOR

Regulamin Zawodów „Festiwal Juniora – Magnolia”

VI”Bieg Szlakiem Małego Dzika” i „Ekstremalny Junior”

REGULAMIN

19-20. 08. 2017 r.

 

 1. CEL ZAWODÓW

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych 
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej  
– rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim

 1. ORGANIZATOR i KONTAKT

– Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu tel. 506 013 223

–  Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora Tel. 512 287 119,

–  Piotr Lewandowski – nocleg i delegacja 783 107 081

– Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik – Organizator Biegu                                                                   

– 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Główny Współorganizator                                         

– Państwowa Straż Pożarna Police – Współorganizator                                                

– Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu

– Gmina Police – Partner Biegu

– Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież –Partner Biegu

KONTAKT e-mail:biegszlakiemdzika@gmail.com

Strona:  www.kbdzik.pl

 1. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 19-20 sierpnia 2017 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

19.08.2017r. – START godz. 10:45 Otwarte Biegi dla Dzieci – start bezpłatny i obowiązkowa rejestracja

20.08.2017r. – START godz. 10:10 bieg z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km – start płatny z pakietem (obowiązkowa rejestracja i start z opiekunem)

 

 1. TRASA

19.08.2017r.  –  IV ”Bieg Szlakiem Małego Dzika” trasa przełajowa przedszkolaki od 100 metrów do gimnazjum 1 mila.

20.08.2017r.  –   ”Ekstremalny Junior” trasa z przeszkodami dystans młodsi 400 metrów i starsi ok. 1 km .

Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, ściany, liny, KTO Rosomak itd.

 

 1. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

18.08.17r. (godz. 17:00 do 21:10)

19.08.17r. (godz. 8:30 do 10:15)

20.08.17r. ( godz. 8:00 do 9:30)

 1. Piaskowa 99, SP8 Police – WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

17:00-  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno oraz Trzebież  – wycieczka dla uczestników Weekendu. 

 20.08.2017 roku

 9:30 – zamknięcie listy startowej biegu głównego

 10.10 – Start Ostry do Ekstremalnego JUNIORA 1 grupa 40 osobowej , kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1 i 2 –  dzieci 8 – 12 lat, Fala 3 do 6 – dzieci 13 – 17 lat)

   11:30 – wydawanie obiadu

   12.00 – wręczanie nagród

 

 1. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik Festiwal Juniora (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 18-20.08.2017 r. w biurze zawodów w dniu startu )
–  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 13.08.2017br. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 01 sierpnia 2017r.
– Start dzieci w dniu
19 sierpnia br. bez ograniczeń wiekowych, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując się i startując w „Festiwalu Juniora – Magnolia” zgadzasz się na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów promocyjnych imprezy.
– Start dzieci w dniu 20 sierpnia br. pod opieką dorosłego czasie biegu. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci które ukończyły 8 rok życia do 19 sierpnia 2017 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty dziecka lub legitymacja szkolna oraz opiekuna.

                             

 1. KATEGORIE 

19.08.2017r. IV ”Bieg Szlakiem Małego Dzika”

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki PRZEDSZKOLAKI

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 1-3

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki KLASY 4-6

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki Gimnazjum 1-3

 

20.08.2017r. „Ekstremalny Junior”

OPEN Miejsca 1 Chłopcy i Dziewczynki do 12 lat

OPEN Miejsca 1 Chłopcy i Dziewczynki powyżej 12 lat

 

 1. NAGRODY

– gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 1.08.2017r.
– gwarantowana BUFF w biegu ekstremalnym dla dzieci, którzy zarejestrują się i opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalnego Juniora” do dnia 1.08.2017 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

 1. OPŁATY

 

 

19.08.2017r.  – IV „Bieg Szlakiem Małego Dzika” – START BEZ OPŁAT

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, niespodzianka gadżet, coś słodkiego J)

( UWAGA!!! od daty 01.08.16r. brak rejestracji lub przekroczenie 200 uczestników oraz w dniu zawodów ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH)

 

20.08.2017r.  –  „Ekstremalny Junior” – START PŁATNY w pierwszym terminie 25 PLN Tytułem przelewu: Imię I nazwisko dziecka, rocznik oraz dopisek  „JUNIOR”

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, BUFF, gadżet, talon na posiłek J)

( UWAGA!!! od daty 01.08.16r. brak rejestracji lub przekroczenie 200 opłaconych uczestników oraz w dniu zawodów ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH)

Uwaga od 30 maja i w dniu zawodów opłata startowa w wysokości 35 PLN.

Wpłaty na dane i nr konta : 

Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

 1. Długosza 5372-010 Police

BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0400 3830 

 UWAGA — OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
– Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
– Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
– Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum 14 ratowników medycznych i lekarza), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
– Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.  
– Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy