Organizator

Drużyna Dzika - PoliceStowarzyszenie Klub Biegowy ” Dzik „

Ul. Jana Długosza 53
72-010 Police
REGON: 360565950
NIP: 851-318-11-17
KONTO KLUBU :
 BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0400 3830
e-mail:  b i e g s z l a k i e m d z i k a @ g m a i l . c o m
Zarząd SKB Dzik: 
Prezes – Wojciech BOBROWSKI
  Z-ca Prezesa – Piotr LEWANDOWSKI
Z-ca Prezesa – Izabela BOBROWSKA
„Dzik Monstrum” jest wizerunkiem własności Organizatora Imprezy „Dziki Weekend”,  stworzony do promocji imprezy. Wszelkie przerabianie, publikowanie i wykorzystywanie bez zgody organizatora będzie związane z konsekwencjami prawnymi i celowym naruszeniem przepisów o wykorzystywaniu znaku firmowego.